Gå till innehåll
Sydnärke / Näringsliv
Ett vindkraftverk mitt i en skog.

Lite blåst och därmed vindkraftproduktion i kombination med krånglande kärnreaktorer både i Sverige och Finland driver upp priset på el just nu. Foto: Henrik Östensson

Elen dyrare i november – elförbrukningen ökar

Publicerad: 5 December 2023 9:27

Det blev en rejäl prisuppgång på el i november. Men fortfarande låg priset avsevärt lägre än vad det gjorde i november 2022. Månadspriset, det spotpris som de flesta som har rörligt prisavtal påverkas av stannade på 82 öre. 49 öre mer än vad elen kostade i oktober. Men i november förra året var det ännu dyrare, då blev månadspriset 131 öre.

Hela Sydnärke innefattas ju i elområde 3. Det högsta spotpriset, månadspriset, som uppmätts, inföll i december 2022, då blev månadspriset för en kilowatt-timme 269 öre.
Tyvärr finns det väl en del som talar för höga elpriser även i december i år. Kallt väder, liten produktion från vindkraft och problem med kärnkraftsreaktorer både i Finland och Sverige har drivit upp priset. Dessutom har vi högre förbrukning än vi haft de senaste åren. Sammantaget har det gjort att Sverige i början av december importerat el.
Med spotpris avser vi det pris elbolagen köper in el för. Sedan tillkommer moms och det påslag elbolagen är.  Hur högt påslaget är varierar med vilket avtal man har och olika bolag. Exempelvis Eons pris för oktober i elområde tre, där vi i Sydnärke befinner oss, var 62.3 öre inklusive moms. Ett annat elhandelsbolag, Telge energi tog bara 45 öre inklusive moms för elen i oktober.

En graf som visar antalet personer i sverige.

Spotpriser på el jämfört med andra elprisområden i norra Europa.

Mer export än import i november

Under hela november exporterade Sverige betydligt mer el än vi förbrukade. Men värt att notera är att konsumtionen av el i november var den högsta sedan 2016. Här har det skett lite av ett trendbrott. Under den stegring av elpriset, energikrisen som inträffade hösten 2021 och som förvärrades av Rysslands invasion av Ukraina har elförbrukningen i landet sjunkit. Nu verkar den alltså öka.
Det är inte bara prisskillnaderna mellan prisområdena som har ökat de senaste åren, även inom områdena pendlar priserna timme för timme. Skillnaderna mellan de dyraste och billigaste timmarna har blivit allt större sedan 2020. Dyraste timmen i november i Askersund inträffade mellan klockan 16 och 17 den 30 november, då kostade en kilowattimme 295 öre. Som lägst var priset i området 0 öre.

Om man tittar på månadsmedelpriset brukar de svenska elområdena oftast tillhöra de med lägst spotpriser i en europeisk jämförelse. Värt att notera är att detta handlar om spotpriser, de priser konsumenten sedan betalar beror på nationella avgifter och skatter samt elbolagens påslag. I praktiken ligger de svenska konsumentpriserna närmare det europeiska snittet om man räknar med skatter och prispåslag

Statistiken, siffrorna i artikeln, kommer från Nordpool, den nordiska elbörsen. Det är nyhetsbyrån Newsworthy som bryter ut statasitk för vårt område och jämför bakåt. Även graifken kommer från Newsworthy.

Annons

Nyheter