Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Dyrt med VA i Sydnärke –dyrare blir det

Rent vatten, en självklarhet som kostar.Rent vatten, en självklarhet som kostar.

Det är stora skillnader mellan hur mycket man betalar för sitt dricksvatten och avlopp  i Sydnärkes kommuner. Sydnärkeborna betalar mer för sitt vatten än medelsvensken. Dyrast är Lekeberg. Det finns en enkel logik i taxeskillnaden. Färre kommuninnevånare, färre VA-kunder, dyrare VA. De flesta kommuner tror dessutom taxan måste höjas mer.

Det är den så kallade Nils Holgerssongruppen som gör den årliga statistiken över landets VA-taxor. Man har sammanställt ett slags norm-bostadsfastighet för att kunna jämföra VA-taxor runt om i landet.

Billigast taxa för vatten och avlopp i Örebro län har Örebro kommun., 3 441 kronor per år. I Sydnärke ser det ut så här:

Kumla kommun: 4 160

Hallsberg: 4 745

Laxå: 5 386

Askersund: 6 695

Lekeberg: 6 768

Lekebergs kommun har också dyrast VA-taxa i hela Örebro län.

Få kunder får dela på högre kostnad

Självklart spelar saker som hur effektivt kommunerna sköter sina VA-nät in, liksom hur gamla kommunens anläggningar är. Men det är ändå ganska lätt att dra några slutsatser.

Ju fler som är med och delar på kostnaden, desto billigare taxa. Det är nog ingen slump att Kumla kommun, med stor befolkning på liten yta har billigast taxa. Medan Askersund och Lekeberg, med förhållandevis liten befolkning, mycket landsbygd och rätt stora avstånd, långa ledningar, har högre taxor.

Taxan ska bekosta

Det är VA-taxan som bekostar drift och underhåll av VA-nät. En kommun kan alltså inte enligt lag använda pengar som folk betalar i VA-taxa som skatt, man kan exempelvis inte köpa böcker till biblioteket, eller betala undersköterskor med VA-taxa. De flesta kommuner är också restriktiva till motsatsen, nämligen att låta vanliga skattepengar betala VA-nätet. Skälet är rättvisa. Det finns ju ofta åtskilliga i en kommun som inte har kommunalt vatten och avlopp, som har egna brunnar och avloppsanläggningar som man betalar för själva. Att låta dessa kommuninnevånare även, via skattsedeln, betala för VA-nät som de inte kan använda anses av många inte helt rättvist

Mycket ledning per abonnent

Staffan Korsgren, (L) Ordförande för Kultur- och tekniknämnden som ansvarar för VA i Askersunds kommun. säger så här:

– Det är så enkelt att här bor vi utspridda i landskapet, i städer bor man på höjden. Det finns en stor orättvisa i det här och jag ser ingen annan utväg än att staten på något sätt hjälper till att jämna ut orättvisor. I Askersund betalar varje VA-abonnent för kanske 700 meter VA-ledningar. I Solna, som är en extrem åt andra hållet, pratar vi några centimeter per abonnent.

Samtidigt ställs allt högre krav på dricksvattnets renhet, och vad ett avloppsreningsverk får släppa ut.

– Det är givetvis bra, helt rimliga krav. Ett hälsosamt vatten och en ren miljö är avgörande. Men det innebär allt högre kostnader. Vi har exempelvis problemet att vår huvudvattentäkt, Vättern, blir allt varmare. Det ställer större krav på reningen av vattnet. Att nätet är gammalt och behöver mycket underhåll bidrar också.

Statsbidrag

Han menar att vissa investeringar helt enkelt inte skulle vara möjliga inom ramen för dagerns system.

– Skulle vi exempelvis behöva bygga ett helt nytt råvattenverk skulle det kanske kosta 200 miljoner eller mer. Det skulle ju behöva innebära en flerdubbling av VA-taxan. Då skulle vi antagligen ändå tvingas använda kommunala skattepengar, vilken ändå skulle innebära en extrem kostnad för en liten kommun. Dessutom då som sagt, en orättvisa mot de som inte har kommunalt vatten och avlopp

Men hur finansierades VA-nätet när det en gång byggdes?

– Då fick kommunerna stora statsbidrag. Det är de anläggningarna och de VA-näten som nu börjar vara dåliga, uttjänta.

Han menar att situationen är ohållbar på många håll i landet. 

– Speciellt då i kommuner som Askersund. Landsbygdskommuner med få invånare utspridda över stor yta, med flera mindre tätorter. Under hösten kommer vi träffas i en sammanslutning för mindre kommuner, Småkom, VA-frågan kommer ligga högt på dagordningen.

Korsgren menar att Askersund i likhet med de flesta kommuner i landet kommer tvingas höja VA-taxan framöver.

Få abonnenter i Lekeberg

Johan Niklasson (C) kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg ger en liknande bild:

– Vi har gjort stora investeringar, bland annat i ett nytt reningsverk. Samtidigt har vi förhållandevis liten andel av vår kommuns befolkning anslutna till det kommunala VA-nätet. Det ger få som ska betala för notan tyvärr. Principen måste ju vara att VA-nätet betalas av abonnenterna. Men vi har ändå tvingats använda skattepengar för att klara investeringarna.

Han fortsätter:

– Det här är en stor komplex fråga som i princip alla kommuner har stora problem med. jag sitter med i en särskild arbetsgrupp i Småkom, där vi arbetar med frågorna. Min inställning är att kommunerna definitivt ska ha ansvaret för VA-näten. Men det kommer krävas statligt stöd. Kanske liknande det  som finns för fiberinvesteringar.

Behöver höjas

Även i Lekeberg tror man att taxan, trots att den är hög, kommer behöva höjas mer.

– Ja, alla kommuner kommer behöva höja.

Niklasson menar dock att Nils Holgerssongruppens statistik inte är helt rättvisande.

– Nej, det framgår ju inte om kommunerna behövt skjuta till skattepengar till sina VA-verksamheter eller i vilken grad de gjort det.

Nils Holgerssongruppen, som gjort statistiken, ägs av Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-30 11:23
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.