Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Barkborredödade
granar kan utgöra fara

Ser det ut så här i skogen bör man vara försiktig. Barkborredödad gran som stått flera år kan plötsligen ramla.Ser det ut så här i skogen bör man vara försiktig. Barkborredödad gran som stått flera år kan plötsligen ramla.

Granar som dödats av barkborrar, som står kvar ute i skogen kan utgöra en fara om man går i skogen. Skogsstyrelsen uppmanar därför nu allmänheten till försiktighet på skogspromenaden. Det är träd som dött och som stått torra flera år som nu börjar vara fallfärdiga.

Vi har tidigare berättat att den torra och mycket varma sommaren 2018 utlöste vad som väl närmast är en epedimi i våra skogar. Många miljoner kubikmeter granskog har sedan dess dött av av granbarkborreangrepp. Normalt klingar effekten av en sådan sommar av efter något år. Så har det inte blivit den här gången. Angreppen har fortsatt och dödar fortfarande våra granskogar i högt tempo, speciellt under somrar och höstar. Granarna blir röda och tappar efter hand både barr och bark.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har vid inventeringar kommit fram till att mycket barkborredödad skog fortfarande står kvar i skogen. Det rör sig om miljontals döda träd. Sydnärke tillhör de hårdast drabbade områdena.

Det är träd som dog redan 2018-2019 som nu börjar utgöra en fara för de som vistas i skogen.

Skelettskogar

– Den senaste inventeringen vi gjort visade att miljontals kubikmeter döda granar står i våra skogar från de senaste årens omfattande granbarkborreangrepp. De här skelettskogarna kan vara riktigt farliga att vistas i, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborreskador på Skogsstyrelsen.

Dessa granar känns igen på att de har tappat det mesta barken och börjar få en silvergrå färg. 

– Det behövs ingen kraftig vind för att dessa granar ska falla utan förvarning.  Det finns ju partier, bestånd, som vi säger, där nästan alla träd ser ut så. Där bör man vara rejält försiktig om man vistas. Inte sällan hänger torra träd knäckts på andra träd intill. Där ska man undvika att befinna sig. Tänk på att även tung snö kan knäcka dessa döda träd.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-27 7:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.