05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Det är allvar nu – alla måste hjälpas åt"

Smittspridningen i Örebro län är nu mycket hög. Vi ser en oroväckande ökning av antalet bekräftade fall av covid-19. Antalet personer som behöver vård på sjukhus har ökat snabbt, också i intensivvård.Det konstaterar bland annat länsrådet och länets kommundirektörer och uppmanar medborgarna att ta saken på stort allvar, och följa restriktionerna:

Vi har nog alla sett bilder och fått rapporter från olika håll i samhället som har visat att många inte längre är lika följsamma mot de allmänna råden som i våras. Det är bland annat: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd, tvätta händerna ofta och undvik kollektivtrafiken om du kan. De råden gäller fortfarande och är effektiva om de följs. Du ska också testa dig om du har symptom.

För att inte nuvarande utveckling ska öka ytterligare med ännu fler sjuka och även döda, så har Folkhälsomyndigheten, i samråd med vår smittskyddsläkare, beslutat om lokala allmänna råd för Örebro län som i första hand ska gälla till och med den 24 november. Länsstyrelsen har också beslutat om att begränsa antalet vid allmänna sammankomster till 50 deltagare under samma period.

Vi vädjar nu gemensamt till er alla: ta råden på allvar, följ råden! Då kan vi tillsammans minska smittspridningen, och så småningom sätta stopp för den här pandemin.

De lokala allmänna råden innebär i korthet:
Alla verksamheter i Örebro län ska nu vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa råden. Det kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Vi gör en kraftansträngning nu fram till och med 24 november för att slippa en förlängning, eller fler allmänna råd. Det är varje enskild persons agerande som avgör hur vi klarar detta i Örebro län. Vi är skyldiga att ta vårt ansvar för oss själva och för varandra i denna pandemi.

Ingen kan klara detta på egen hand. Men tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer om de lokala allmänna råden på webbplatserna hos Folkhälsomyndigheten, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län eller din kommun.

Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen i Örebro län

Rickard Simonsson, regiondirektör, Region Örebro län

Marie Hillman, kommundirektör, Askersunds kommun

Harry Lundin, kommunchef, Laxå kommun

Lena Fagerlund, kommundirektör, Hallsbergs kommun

Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör, Kumla kommun

Gustav Olofsson, kommundirektör, Lekebergs kommun

Teresa Zetterblad, kommundirektör, Degerfors kommun

Johan Harryson, kommundirektör, Karlskoga kommun

Anne Andersson, kommundirektör, Örebro kommun

Isabell Landström, kommundirektör, Nora kommun

Tommy Henningsson, kommunchef, Hällefors kommun

Henrik Arenvang, kommundirektör, Lindesbergs kommun

Berit Westergren, kommunchef, Ljusnarsbergs kommun

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-06 14:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.