10 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Stoppa jordbruksverkets dikeskörning – mer pengar till bredband

Centerpartisterna anser att jordbruksverket körde i diket rejält när verket beslutade att prioritera slåtterängarna framför stöd till bredbandsutbyggnad.

Coronakrisen har gjort att många har sin arbetsplats vid köksbordet istället för på kontoret. Digitala möten har ersatt fysiska möten. För många av oss har detta fungerat utmärkt, men inte för alla. Hela länet har nämligen inte tillgång bredband eller annan stabil uppkoppling.

Regeringen har fastslagit att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet senast 2023.

Vi har en bit kvar för att målet ska uppnås. Sverige tappar tyvärr tempo i utbyggnaden av bredband, vilket är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig, inte minst utanför tätorterna. Företagande på landsbygd, inte minst jord- och skogsbruk, bygger på snabb och stabil uppkoppling.

Döm om vår förvåning när Jordbruksverket då aviserar att man vill dra in 200 miljoner kronor år 2020 i bredbandsstöd. Vilken rejäl dikeskörning! Det fattas pengar för att sköta slåtterängar, då vill man flytta pengar från bredbandsutbyggnad. Att pågående projekt i kommuner och regioner riskerar att gå om intet verkar inte spela någon roll.

Minns att jordbruksverket inte direkt kända för att i tid betala ut stöd till exempelvis jordbrukare. Många är de bönder som väntat i årtal på beviljade stöd, på grund av IT krångel på myndigheten. Därför känns det extra magstarkt att dra undan pengar för just bredbandsutbyggnad. Skötsel av slåtterängar torde kunna anstå till en ny EU-budget är på plats, kan man tycka.

Vår uppmaning till regeringen är därför:

Avbryt genast planerna på slopat stöd för utbyggnad av bredband under 2020.

Öka det nationella stödet till bredbandssatsningar i kommande budget. Där marknaden inte kan räkna hem sina investeringar krävs att staten går in och bidrar.

Ställ krav på myndigheterna att jobba aktivt med att främja bredbandsutbyggnad. Genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till relevanta myndigheter kan regeringen trycka på exempelvis Jordbruksverket, Lantmäteriet, Svenska Kraftnät samt Trafikverket. Handläggningstider bör ses över och kortas.

Var tuff i EU:s budgetförhandlingar. Den nya programperioden förhandlas just nu på EU-nivå. Tuffa tider väntar med anledning av Brexit, men Sveriges regering måste säkerställa att det inte är landsbygden som får betala!

Ställ krav på Telia och andra operatörer. Den senaste tidens nedmontering av det gamla statliga kopparnätet påverkar förstås tillgången på telefoni- och bredbandstjänster. Detta slår hårt mot landsbygden. Centerpartiet anser att den aktör som idag distribuerar telefoni- och bredbandstjänster inte ska tillåtas avbryta den, om det inte finns en fullgod ersättning till en rimlig kostnad på plats.

Regeringen kan inte å ena sidan uppmana oss att jobba hemifrån via digitala hjälpmedel, och å andra sidan dra in pengar för utbyggt bredband.

Gör om och gör rätt!

Centerpartiet Örebro län

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot

Torbjörn Ahlin, regionråd Region Örebro län

Jonas Kleber, Lindesberg

Susanne Forsberg, Nora

Lars-Göran Zetterlund, Hällefors

Per-Åke Sörman, Örebro

Johan Niklasson, Lekeberg

Inga-Lill Andersson, Karlskoga

Birgitta Höijer, Degerfors

Jan Engman, Kumla

Anders Lycketeg, Hallsberg

Billy Ludvigsson, Askersund

Arne Augustsson, Laxå

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-19 15:43
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.