Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Även skattefinansierade vapen dödar!

Region Örebro läns finanspolicy är ett övergripande regelverk för den finansiella verksamheten inom regionen och det innebär att den gäller regionens samtliga verksamheter. När de senaste revideringarna av finanspolicyn gjordes 2013 samt 2017 så var en majoritet av partierna i regionen överens om att inga investeringar skulle göras i verksamheter där del av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen.

Nu har regionens majoritet, med Socialdemokraterna i spetsen, dock valt att till senaste regionfullmäktige lägga fram ett förslag som frångår tidigare policy angående vapen. Skrivningen förändras från “vapen” till handel med “kontroversiella vapen”, dvs vapen som verkar urskillningslöst och inte gör skillnad på civila och militära mål. Ett stort misstag att ändra skrivningen, enligt Vänsterpartiet

Vi måste lyfta frågan och definiera vad det är vi pratar om. Även om vi kallar vissa vapen icke kontroversiella så dödar, skadar och lemlästar de. Det är också känt att dessa så kallade icke kontroversiella vapen idag säljs till diktaturer och länder där krig pågår med grova kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Sverige som land måste konsekvent stå upp för demokrati och aktivt arbeta för fred och nedrustning. Region Örebro län är en del av vårt land och måste därför dra sitt strå till stacken för att åstadkomma en sådan utveckling.

Vi är en stor offentlig aktör vars verksamhet till största delen finansieras med skattemedel. Det är då orimligt att regionen i syfte att tjäna pengar ska placera skattekronor på att diktaturer förtrycker sina medborgare. Vapentillverkning bidrar till väpnade konflikter samt att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen som skadar och dödar.

När man förändrar en policy så är det ett utmärkt tillfälle att diskutera vad vi vill åstadkomma. Argumenten att det finns konventioner som definierar kontroversiella vapen och att dessa skrivits under av andra aktörer håller inte. Regionens ställningstagande och agerande på finansmarknaden spelar en jättestor roll. Vi kan inte gömma oss bakom hur andra agerar och tycka att vi gör rätt. Istället måste vi bidra till förändring genom att våga gå före och påverka andra att följa med.

Ifrågasättandet av att vissa vapen anses ”snällare” än andra måste göras och det är just det som Vänsterpartiet i Region Örebro län initierar.

Regionen, som ansvarar för sjukvård som lindrar och botar sjukdomar, ska absolut inte vara med och placera skattemedel på vapentillverkning. Region Örebro län måste istället arbeta utifrån sina tydliga etiska riktlinjer och låta det avspeglas i finanspolicyn, vilket vi gjort fram tills nu. Den vägen framåt måste vi visa bland annat genom att behålla skrivningen om att inte investera i vapentillverkning. Först då kan vi bli en del av något som konstruktivt blickar framåt.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-07-04 13:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.