Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

De vill få de äldre att må bättre under pandemin

Hanna Holmgren på Sydnärkes folkhälsoteam och Krstin Roswall på RF Sisu. Foto Henrik ÖstenssonHanna Holmgren på Sydnärkes folkhälsoteam och Krstin Roswall på RF Sisu. Foto Henrik Östensson

I vår, med start den 18 mars, blir det digitala föreläsningar för äldre om hälsa och vikten av att röra sig. Bakom det hela ligger Sydnärkes folkhälsoteam och RF-SISU Örebro län. Sydnärkes folkhälsoteam, tillsammans med RF-SISU Örebro län, arbetar i alla fem kommuner i Sydnärke.

– Mycket av vårt arbete sett till de äldre, har behövts ställas in under pandemin. Vi vet att det är de äldre som hamnat mest i isolering, och drabbats hårdast av pandemin genom att de ofta fått hålla sig hemma i avskildhet, säger Hanna Holmgren, folkhälsoutvecklare i Sydnärkes folkhälsoteam.

– Det blir föreläsningar och lättare rörelsepass, vi kommer köra varannan vecka. Jag och min kollega Hanna Holmgren kommer vara med vid första föreläsningen för lite introduktion. Sedan blir det lite olika innehåll under kommande pass, säger Kristin Roswall, folkhälsosamordnare RF-SISU Örebro län. Målgruppen är 65 år och uppåt.

Rörelsförståelse och kost

Den 18 mars kommer Lucas Forsberg från RF- SISU föreläsa om rörelseförståelse. Den 31 mars blir det ett lättare rörelsepass, med Simon Elgbratt. Han kommer och hålla i flertalet rörelsepass under våren. Den 15 april blir det en ny föreläsning, om fysisk aktivitet, med Tina Modin från RF-SISU. 12 maj kommer en ny föreläsning gällande kost, med Erik Hellmén från RF-SISU. Avslutningsvis, den 10 juni, kommer Region Örebro län, genom Linda Bååk, att föreläsa om hälsan i siffror.

Men hur är det tänkt att ni ska nå de äldre? Att träffas är ju just nu inte ett alternativ?

– Nej, därför är vi hänvisade till digitala möten. Vi är väl medvetna om att många äldre kan ha svårt med tekniken. Men vi uppmanar att ta hjälp av anhöriga, eller vänner som vet hur man gör, eller vända sig till mig eller Kristin, så kan vi guida.

Man behöver inte vara delaktig

Vi kommer använda oss av Microsoft Teams, ett enkelt redskap för digitala möten som inte kräver mer än att man har en mailadress och internetuppkoppling. Tanken är också att man inte ska behöva vara delaktig, synas i bild, eller höras, om man inte vill. Man ska kunna följa det här ungefär som en TV-sändning. Man behöver en smart-telefon, surfplatta eller en dator.

Vad är målet då?

– Det är kanske framför allt att ge kunskap, folkbilda, om vikten av rörelse, rätt kost och liknande. Senare i vår kommer det även föreläsningar om just kost. Vi vill med denna satsning ge de äldre enkla sätt för att må bättre och känna delaktighet.

Hur når ni ut?

– Ja, dels genom media då, men vi kommer ha information, och affischer på olika platser i kommunerna exempelvis på biblioteken och kommunhusen. Det kommer också spridas digitalt från alla fem kommuner.

Samverkan mellan kommunerna och regionen.

Sydnärkes Folkhälsoteam är resultatet av en samverkans-överenskommelse mellan Lekberg, Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå kommuner samt region Örebro län. Teamet har funnits tidigare. Men just nu jobbar man i en överenskommelse från 2018.

– Vi är två folkhälsoutvecklare, en chef och så Kristin Roswall.

– Ja, jag har min egentliga tjänst på RF-Sisu, men finns med i folkhälsoteamet i Sydnärke som en resurs, säger Kristin.

Överenskommelsen mellan kommunerna syftar till samarbete för en god, jämlik och jämställd hälsa bland kommunernas invånare. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan. I överenskommelsen ingår också ett samarbete med just RF-SISU Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund, ÖLBF.

– Men vi samarbetar också med bland annat PRO och SPF- seniorerna, pensionärsorganisationerna, berättar Hanna.

Bildningsförbundet är en samverkansorganisation för länets olika studieförbund. RF SISU är en sammanslagning av riksidrottsförbundet och idrottsrörelsens studieförbund.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-12 13:25
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.