Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
24 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

"Dags för höjd pension"

Pensionsmyndigheten presenterade nyligen en prognos som förutspår att inkomstpensionen kommer att sänkas år 2021. Men nu när ekonomin försämras är det extra angeläget att stimulera efterfrågan och höja den allmänna pensionen, skriver PRO:s ordförande Christina Tallberg tillsammans med PRO Örebro län.

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar kommer inkomstpensionen att sänkas med 1,5 procent nästa år, vilket motsvarar ungefär 180 kronor i månaden för pensionärerna. Detta får inte bara negativa konsekvenser för pensionärerna, utan för hela samhällsekonomin.

När ekonomin nu försämras som en konsekvens av coronapandemin kommer det bli viktigt att stimulera konsumtionen. Pensionärer är en grupp som sparar lite och istället använder en förhållandevis stor del av sin inkomst till konsumtion. Om pensionerna sänks riskerar därför den inhemska konsumtionen i Sverige att minska när pensionärerna får mindre i plånboken.

En sänkning skulle också innebära negativa konsekvenser för många enskilda pensionärer. Under flera år har pensionerna inte följt löneutvecklingen. Det har inneburit att den ekonomiska klyftan mellan löntagare och pensionärer ökat. Ännu fler pensionärer riskerar också att hamna under EU:s relativa fattigdomsgräns. Den innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige eller ungefär 12 500 kronor att leva på efter skatt. Ungefär en kvartsmiljon personer över 65 år – de flesta kvinnor – lever idag med låg ekonomisk standard.

Regeringen och Pensionsgruppen är medvetna om utvecklingen och har därför föreslagit ett särskilt pensionstillägg riktat till dem med en pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Detta är välkommet. Men om pensionerna samtidigt sänks så riskerar detta tillägg – som tillkännagavs så sent som den femte mars i år – att urholkas kraftigt.

Att pensionerna nu riskerar att sänkas visar på behovet av en genomgripande översyn och förändring av det svenska pensionssystemet. Det är inte rimligt att pensionerna år efter år släpar efter löneutvecklingen. Det är inte heller acceptabelt att en stor del av Sveriges pensionärer lever under fattigdomsgränsen.

Därför kräver vi i Sveriges största pensionärsorganisation, PRO, att pensionerna inte sänks. Pensionstillägget måste genomföras som det var tänkt, och ge pensionärer med låg pension ytterligare 600 kronor i månaden. Framöver bör den totala pensionen motsvara minst 70 procent av slutlönen och dessutom följa löneutvecklingen. Vi pensionärer har lojalt ställt upp under pandemin. Det får inte bli så att vår belöning blir sänkta pensioner.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-18 9:56
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.