Gå till innehåll
Sydnärke
Byggarbetsplats med utgrävd stig och pålade stenar intill en gräsyta med röda byggnader i bakgrunden.

Cykelväg mellan Kumla och Hallsberg klar till höst

Publicerad: 22 March 2024 15:27

Bygget av den nya cykelväg som ska gå mellan Sannahed och Hallsberg är i full gång. Planen är att cykelvägen ska vara klar till hösten 2024.

Cykel/och gångvägen  börjar vid Hemvägen i Sannahed, där hembygdsgården ligger. Delar av den kommer att gå genom marken där hembygdsgården ligger. Den ska sedan snirkla sig fram i skogskanten, bredvid bilvägen. 

Busshållplatser byggs om

Vid Sannaheds Motorstadion fortsätter gång/cykelvägen genomkorsa parkeringsområdets östra del. Därefter går banan ut över ängsmark innan den når bebyggelsen av hus i Rala, i Hallsbergs kommun. 

Trafikverket, som ligger bakom byggandet, skriver följande:

“Den nya gång/cykelvägen får en sträcka på 2,5 kilometer. Vi planerar även att förbättra och anpassa busshållplatserna längs sträckan. Nu startar även produktionen av de busshållplatser som ska byggas om. De första två kommer att byggas under vecka 12–13 (18 mars–31 mars) med mindre trafikpåverkan. 

Vecka 14–19 (1 april–12 maj) kommer en del av sträckan att behöva regleras med trafikljus då ett av körfälten stängs av en längre sträcka. Infarter till fastigheter på den berörda sträcka kommer fortsatt att hållas öppna. Detta för att kunna schakta för den nya gång- och cykelbanan som går nära in på vägen på denna del”. 

Oktober 2024 förväntas det vara klart. 

Annons

Nyheter