27 November 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Särskilda covid-regler för äldre slopas - isolering kan brytas

Folkhälsomyndigheten slopar nu de särskilda rekommendationerna för äldre, över 70, som gällt sedan första april, då pandemin tog fart. Nu ska även de äldre följa samma rekommendationer som den övriga befolkningen.

– Vi måste dela bördan i hela befolkningen och tänka på det allmännas bästa, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson, på en presskonferens för någon timme sedan.

Socialminister Lena Hallengren sa så här:

– Vi är numera väl medvetna om vad viruset har för konsekvenser, men också vad isolering betyder för de som tvingas leva med den. Vi kan komma att behöva leva med pandemins konsekvenser under lång tid. vårt samhälle måste vara uthålligt.

Men både ministern och Folkhälsomyndigheten är noga med att poängtera att det är mycket viktigt att man följer de rekommendationer som finns.

– Bara genom att ta ansvar, hjälpas åt, kan vi få slut på pandemin, sa Lena Hallengren.

Den isolering många äldre levt i, och som många upplevt som mycket påfrestande, kan nu alltså brytas, under förutsättning att man följer de allmänna rekommendationerna.

De allmänna rekommendationerna

Så här lyder de allmänna rekommendationerna, som myndigheten alltså menar ska gälla alla, i hela befolkningen, även äldre.

Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont.

Vid symtom, även milda, bör du testa dig för covid-19. 1177 ger svar på hur du ska göra..

Även skolbarn och ungdomar uppmanas att testa sig även vid lättare förkylningssymtom.

I väntan på testsvar, stanna hemma och håll avstånd till folk.

Du ska vara hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt och minst sju dagar efter insjuknandet.

Från första oktober: Familjeisolering. Friska vuxna som bor med någon som är smittad ska stanna hemma i sju dagar och testas efter fem dagar för att minska spridningsrisken.

Fortfarande gäller även:

Jobba hemifrån om du kan.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Håll avstånd till andra människor där folk samlas.

Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Undvik att resa i rusningstid.

(HÖs)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-22 9:17
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.