Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 July 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Busslinjer försvinner – men närtrafik införs

Bussen till exempelvis Hjortkvarn försvinner. Foto: Henrik ÖstenssonBussen till exempelvis Hjortkvarn försvinner. Foto: Henrik Östensson

Ett par busslinjer i Sydnärkenytts område ska läggas ner. Det gäller linjerna 728, Hjortkvarn-Pålsboda och 740, Kumla - Odensbacken via Sköllersta.
Både Hallsbergs kommun och Kumla kommun protesterar mot planerna. Som ett slags ersättning inför regionen istället anropsstyrd närtrafik.

Det är det låga antalet resande med busslinjerna i kombination med sparkrav som nu får regionens bila att falla.

När det gäller linjen 728 mellan Pålsboda och Hjortkvarn är det i snitt 2.9 personer med på varje tur. 1.9 av dem är antingen gymnasieelever eller grundskoleelever. Det är alltså bara i snitt en person i snitt per buss som inte är något slags skolelev. Det går en buss fram- och tillbaka nio gånger om dagen. Inga helgbussar.

– Ser man det så är det få personer. Men trots allt sker det 10 000 resor per år på de här linjerna. Det är självklart problematiskt för boende i exempel Hjortkvarn, som inte har bil. En rejäl försämring av servicen, det är därför vi protesterar mot förslaget att lägga ner linjerna, säger Siw Lunander (S), ordförande för bildningsnämnden i Hallsbergs kommun.

– När det gäller skolan är det dock ingen stor fråga. Vi har ändå skolbussar i området. Alla bor ju inte efter vägen som bussen tar. Sydnärkes utbildningsförbund däremot, nyttjar ju Länstrafiken för att ta elever till Alléskolan i Hallsberg.

Anropsstyrd närtrafik

Men regionen planerar inte att helt överge Hjortkvarn, eller för den delen andra platser i Sydnärke. Man planerar att införa något man kallar närtrafik. Det är en anropsstyrd trafik. Det innebär att man kan beställa en transport via telefon, eller en app om man exempelvis behöver åka till vårdcentral, affären, heller hårfrisören.

– I praktiken innebär det att servicen rentav ökar. Det kommer nämligen att bli möjligt att få en sådan hämtning hem till dörren, eller i alla fall i närheten, då den tjänsten inte behöver följa den rutt bussen går i dag utan alla platser med ett vist avstånd till en centralort, hävdar Fredrik Eliasson kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Regionens plan är att anropsstyrd närtrafik ska införas i hela länet nästa höst. Den kommer finnas på plats när de nya tidtabellerna, där man alltså plockat bort vissa linjer, införs i början av 2022.

Ingen ersättning för vanliga bussar

Närtrafiken har provats i Nora och Askersunds kommuner under ett par år. Försöken har nu utvärderats. Som det verkar kommer nu närtrafiken införas i hela länet.

– Det är det vi planerar efter just nu säger Nina Höijer (S) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, region Örebro län.

Närtrafiken saknar dock inte begränsningar. Någon regelrätt ersättning för bussar är det knappast tal om. Närtrafiken kommer nyttja samma fordon som används för sjukresor och färdtjänst. De står ofta stilla vissa tider på dygnet, vilket kostar regionen pengar. Högtrafik är det på morgnar och eftermiddagar. Det innebär att man kommer kunna använda den anropsstyrda närtrafiken mitt på dagen, kvällar och helger.

I klartext innebär det att det kommer gå utmärkt att nyttja tjänsten för att exempelvis åka och handla mitt på dagen, eller för att passa en tid på en vårdcentral, eller för att ta sig till Örebro kvällstid. Men det kommer inte vara möjligt att arbetspendla med närtrafik.

Närtrafiken kommer ha samma taxa som de vanliga bussarna.

– Ibland kommer det nog att komma en vanlig taxi också, säger Fredrik Eliasson.

Beställning samma dag

En annan skillnad mot vanlig buss är att man behöver lite framförhållning.

– Inte så att man behöver beställa flera dagar innan, man ska kunna bestämma sig samma dag. men ett par timmar kan man gissningsvis behöva vänta på sin ”buss”.

Man kommer heller inte kunna åka vart man vill via närtrafik.

– Nej, tanken är ju närmsta större ort med relevant service och anslutning till andra bussar. I Hjortkvarns fall kanske Pålsboda heller Hallsberg.

Byte i Ekeby

När det gäller busslinjen 740 mellan Kumla och Odensbacken är nog inte närtrafiken någon lösning, då de flesta som åker är arbetspendlare. Flertalet pendlare från Kumla till Atria Lithells i Sköllersta. För de arbetspendlar kommer det förmodligen vara möjligt att ta buss 727 till Ekeby och där byta för att komma till Kumla. I snitt åker 4,4 personer per tur med buss 740.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-02 18:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.