Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

202 nyanlända ska fördelas i Örebro län

Totalt 202 nyanlända med tillfälligt uppehållstillstånd eller kvotflyktingar ska fördelas i länet till 2022. 58 av dessa till Sydnärke. Askersund har önskat färre än Länsstyrelsens förslag och hänvisar till bostadsbrist.

Länsstyrelsen i Örebro Län skickar alltid ut förslag på hur nyanlända ska fördelas i kommunerna. Regeringen tar beslut om hur stort varje länstal blir och Länsstyrelsen får sen i uppdrag att fördela.

Askersund önskar färre

För 2022 var länstalet i Örebro län totalt sett 202 gällande nyanlända. Fördelat för kommunerna i Sydnärke var Länsstyrelsens förslag följande siffror:

Kumla 18, Askersund 17, Lekeberg 13, Hallsberg 8 och Laxå 2. Kommunledningar har haft möte med landshövdingen och Migrationsverket om respektive siffra.

I Askersund önskades färre än förslaget.

“Askersund önskar att antalet personer minskar och att det blir 14 istället för 17. Bevekelsegrunderna för detta är framförallt bostadssituationen då det är mycket ont om lägenheter i kommunen”, står att läsa i en skrivelse som är undertecknad kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker.

“Löst sig bra tidigare”

Hur övriga kommuner ställer sig är oklart och inget som Ingela Fredriksson, som är integrationssamordnare på Länsstyrelsen, vill gå in på för respektive kommun. 

- I Askersunds fall har ett svar skickats som offentlig handling, om så inte är fallet med övriga kommuner vill jag inte svara för dem.

- Men vi brukar vara lyckligt lottade i länet eftersom några kommuner ofta vill ta emot fler än vårat första förslag, samtidigt som andra vill ta emot färre. Det har löst sig bra tidigare, säger Ingela Fredriksson. 

Hur de nyanlända fördelas i Länsstyrelsens förslag beror främst på hur många asylsökande som finns i kommunen sen tidigare, hur stor befolkningsantalet är, hur tidigare mottagande varit och hur arbetsmarknaden ser ut. 

Ensamkommande fördelas i promille

De nyanlända som fördelas ut i kommunerna är endera personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd eller så kallade kvotflyktingar. Dessutom ska ensamkommande barn fördelas till kommunerna. 

- Där sätts dock inget förslag på fast antal utan det är promillesiffror av det totala mottagandet för Sverige. Förslaget för Askersund var exempelvis 1,03 promille. Det brukar sällan bli några justeringar där, fastslår Ingela Fredriksson.

Varje kommun har till senast 29 oktober på sig att meddela Länsstyrelsen om de önskar ta emot fler eller färre eller tycker den siffra de föreslagits är rimlig. Definitivt besked tar sedan Länsstyrelsen 15 november.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-21 13:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.