26 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Besöksförbudet på äldreboenden hävs

På dagens presskonferens om Corona kunde socialminister meddela att det besöksförbud som gällt på äldreboenden sedan 31 mars nu hävs Det upphör att gälla första oktober.

– Vi gör samfällt bedömningen att den minskade smittspridningen i samhället och de åtgärder som redan vidtagits i äldreomsorgen tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer gör att besöksförbudet kan upphöra, sa Lena Hallengren (S)

På presskonferensen var man dock noga med att poängtera att det nu ställs höga krav, både på anhöriga och äldre att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Socialministern uppmanade allmänheten att följa de råd och de regler som personalen på äldreboenden meddelar.

Regeringen gav den 20 augusti Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det skulle gå att häva besöksförbudet, vilket man kom fram till att det gjorde.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, varnade för att det nu kan bli anstormning till äldreboendena och att kommunerna måste förbereda sig på det. (HÖs)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-15 14:25
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.