27 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Bävrar kan bära på skadlig parasit

En bäverdamm utanför Pålsboda där bävrar lagt skog under vatten. Foto: Henrik ÖstenssonEn bäverdamm utanför Pålsboda där bävrar lagt skog under vatten. Foto: Henrik Östensson

Kan det finnas trikiner, ett slags mask, inälvsparasit i bävrar? Den frågan ska SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet försöka besvara genom att ta in prover från bävrar. Det kommer jagas bävrar I Sydnärkenytts område i det syftet, bland annat i Skogaholmsån.

Det finns gott om bäver i Sverige. Ett av vattendragen där bävrarna trivs är just Skogaholmsån, som rinner från Tisaren, via Skogaholm, till Lillsjön nära Svennevad, och vidare ut i Sottern.  Större delen av marken tillhör Sveaskog, Sveriges största markägare, staten.

Bävrar tillhör de vilt som har jakttid och får jagas i Sverige. Det händer också rätt ofta att man skyddsjagar bäver, eftersom de kan ställa till med mycket problem när de bygger dammar. Det har exempelvis hänt att stora järnvägslinjer fått vara avstängda i veckor på grund av att bävrar byggd dammar som översvämmat järnvägsbanken. Ofta drabbas skogsbruk svårt när bävrar plötsligen ställer stora arealer skog under vatten. Åkrar kan bli omöjliga att odla för att bävrarna dämt upp de vattendrag som avvattnar åkrarna.

Skyddsjakt får genomföras året runt. Skyddsjakt innebär att man jagar vilt i syfte att minska problem, störningar, som viltet ställer till med.

En bäver. Foto: Länsstyrelsen Dalarna.
Livsmedelssäkerhet

Varför är då det här med trikiner en viktig fråga? Så här säger Jonas Malmsten, forskare på SLU:

– Att vi intresserar oss för det här har fler bottnar. Men viktigast är kanske att vi faktiskt äter en del bäverkött i Sverige. Det är en delikatess. Att få i sig trikiner är inte bra. Dessutom är livsmedelslagen tydlig, om man säljer viltkött, så får det inte innehålla trikiner.

– Det har förekommit trikiner i bäverkött i bland annat Polen, och Baltikum. Jag har alltid funderat på varför inte bävrar skulle kunna bära på trikiner i Sverige också.

På andra vilt, vars kött man ofta äter, är det obligatoriskt att man skickar in ett prov för att utesluta trikinförkomst innan man äter, eller säljer köttet. Det gäller exempelvis vildsvinskött och björnkött.

Ett mysterium

Samtidigt utgör frågan lite av ett mysterium.

– Ja, bävrar är så vitt vi vet utpräglade växtätare. Trikiner finns hos många andra vilt, men de har en sak gemensam, de är rovdjur och äter kött, eller as.  Varg, björn och vildsvin som exempel. Men om bävrar bär på trikiner så är ju frågan varför? Det skulle vi också, om det är möjligt, vilja ha svar på. Ingen vet riktigt varför bävrar bär på trikiner.

Examensarbete

För att kunna forska, ta prover, tar man nu därför in prover från hela landet. När en bäver skjuts, så vill man ha in en bakben för provtagning. Sveaskog som är Sveriges största markägare, säljer jakt till jägare, de har ett intresse av forskningen. I Sydnärkenytts område har dessutom Sveaskog flera vattendrag där bäver förekommer.

– Här på SLU har vi just nu en vilt-intresserad veterinärstudent som kommer ha den här provtagningen och forskningen som examensarbete under hösten, så nu väntar vi på prover från hela landet. Det är lite kort om tid dock, då ordinarie jakttid för bäver upphör sjunde maj.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-04-23 12:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.