Gå till innehåll
Sydnärke

Avstängd tågtrafik mellan Hallsberg och Motala

Publicerad: 24 June 2024 12:58

Från den 8 juli till den 11 augusti är tågtrafiken mellan Hallsberg och Motala avstängd. Då arbetar Trafikverket intensivt med att bygga klart det nya dubbelspåret mellan Jakobshyttan och Degerön som tas i drift i augusti. Trafikverket kommer även bygga en gång och cykelväg mellan Hallsberg och Östansjö.

– Vi bygger för att öka kapaciteten, punktligheten och trafiksäkerheten. Vi har haft såna här längre, planerade tågstopp på sträckan mellan Motala och Hallsberg flera somrar i rad, för att kunna jobba intensivt med att bygga det nya dubbelspåret. 

-I år blir sista sommaren som vi bygger mellan Jakobshyttan och Degerön, delsträckan som blir klar i augusti. Med dubbelspårig järnväg blir det färre oväntade stopp för tågtrafiken i framtiden, eftersom tågen lättare kan ledas om på dubbelspår ifall det uppstår oförutsedda problem med fordon eller järnvägsanläggningen, säger Trafikverkets projektledare Nicklas Rask.

Övriga nyheter?

I samband med att Trafikverket bygger järnvägsbroar och rätar ut Hallsbergsvägen ska de även bygga en gång- och cykelväg som gör det möjligt att ta sig mellan Östansjö och Hallsberg till fots eller på cykel. En del av gång- och cykelvägen ingår i dubbelspårsprojektets fastställda järnvägsplan, och det utredes just nu hur man ska bygga den resterande delen av gång- och cykelvägen in mot Hallsberg. Som planerna ser ut just nu kommer Trafikverket att bygga gång- och cykelvägen inom de kommande fem åren.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. ​Den sydligaste sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. När dubbelspåret blir klart här i augusti 2024 återstår endast en etapp - sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla som beräknas bli klar 2031.

Annons

Nyheter