14 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Corona utgör oro för barn

Att av tio barn och unga är oroliga över corona-pandemin, konstaterar en ny forskningsstudie. – Jag är orolig att forskarna kan ha tagit fel att även unga kan bli sjuka och dö, säger en 6-åring från Örebro län i studien. Foto: Thor Deichmann (CC)<br />
Att av tio barn och unga är oroliga över corona-pandemin, konstaterar en ny forskningsstudie. – Jag är orolig att forskarna kan ha tagit fel att även unga kan bli sjuka och dö, säger en 6-åring från Örebro län i studien. Foto: Thor Deichmann (CC)

En ny forskningsstudie från Uppsala universitet, som finansierats av Länsförsäkringars Forskningsfond, visar att åtta av tio barn känner oro för corona. Främst räds man att närstående ska bli sjuka eller dö.


Forskningsstudien leddes av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrevs av forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet. Totalt svarade 1 106 barn, från bland annat Örebro län, i åldrarna 4-18 på frågorna som ställdes via en webbaserad enkät.

Lyssna är viktigt

– Det är extra viktigt att samhället lyssnar på barns och ungas röster från denna historiska period för att dra lärdomar inför framtiden. Region Örebro län och Örebro läns kommuner behöver se barn som en viktig egen målgrupp för samhällsinformation i samband med kriser, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande som utkom under måndagen 13 juli.

Studien går under namnet Barn och ungas röster om corona och i den konstaterar man att sju av tio, hela 70 procent, av ungdomarna i åldern 13-18 år önskar mer information som är anpassad för dem.

Oron är utbredd

Vidare kommer man i studien fram till att åtta av tio medverkande barn och unga känner sig oroliga för corona. Det svarar 76 procent av barnen i åldrarna 4-12 och 79 procent av ungdomarna i åldrarna 13-18. Det som barnen och ungdomarna räds mest är att föräldrar eller mor- och farföräldrar ska bli sjuka och dö.

Studien finner också att även små barn, i åldern 4-6 år, har många tankar och känslor om corona, trots att pandemi för dem är abstrakt begrepp.

– Jag är orolig att forskarna kan ha tagit fel att även unga kan bli sjuka och dö, säger en 6-åring från Örebro län i studien.

Sjukdom och död gnager

Det barnen finner sämst med corona är att människor blir sjuka och dör, svarade 41 procent. Närapå hälften av ungdomarna, 48 procent, anser i stället att förändrade förhållanden i vardagen är det sämsta med sjukdomen: att skolan är stängd och aktiviteter inställda. Likaså uppger ungdomarna att de lider av den ensamhet och isolering som följer av råd och regler vid social distansering.

– Det är viktigt att vi vågar prata med barnen och att vi tar deras eventuella oro på allvar. Vår forskning visar även att barn många gånger ser positiva saker som vi vuxna kanske inte tänker på, kommenterar Anna Sarkadi i pressmeddelandet.

Bra med mer familjetid

De positiva delarna av corona är de sociala förändringarna, det anser 41 procent av ungdomarna (13-18 år) och 27 procent av barnen (4-12 år). Med det menar man att det finns mer tid med familjen och i hemmet, lugnare tempo i vardagen, mindre stress i skolan och att man även slipper trängsel i kollektivtrafiken och det offentliga.

Även minskad klimatpåverkan, till följd av minskat resande, är en positiv effekt enligt 24 procent av de unga och 26 procent av barnen.

Studien i sin helhet går att läsa HÄR (SW)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-13 13:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.