Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Askersunds företagare
ger högst betyg i Sydnärke

Askersunds företagare ger kommunen högt betyg för företagsklimatet. Foto: Weine Ahlstrand.Askersunds företagare ger kommunen högt betyg för företagsklimatet. Foto: Weine Ahlstrand.

I förra veckan presenterades resultaten av Svenskt näringslivs stora enkät bland landets företag. Askersunds kommun får det högsta sammanfattande betyget på 20 år. På delad andraplats i regionen. Totalt sett upplever företagarna att företagsklimatet i landet blir bättre.

Det sammanfattande betyget i enkäten delas in i en sexgradig skala. Svenskt Näringsliv kör lite av en tvåstegsraket. Enkätresultaten presenteras i maj varje år. I september kommer en rankning, där även en hel del statistik vägs in. Svenskt Näringsliv har gjort enkäten på samma sätt i 20 år. Ofta är det frågan om rätt små rörelser upp och ner, små skillnader.

Organisationen hävdar att företagen upplever företagsklimatet i stort som bättre i landet. I Sydnärke får dock tre av fem kommuner sänkt betyg.

– För Askersunds del är 3,7 på den 6-gradiga skalan det högsta betyget sen undersökningen startade för 20 år sedan, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Han menar att positiva rörelser i statistiken för kommunen ofta är resultatet av ett långsiktigt arbete med näringslivsfrågorna.

– Så är det. Det finns ett mönster. Blir det positiva förändringar, ja då jobbar man långsiktigt i kommunen. Utvecklingen av företagsklimatet i Askersund har varit positiv senaste åren. Nu får kommunen det näst högsta sammanfattande omdömet i regionen, en plats som delas med Karlskoga, strax efter Ljusnarsberg i topp, fortsätter han.

Laxå backar

Laxå däremot backar däremot lite i hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen.

– Där verkar något ha hänt. Laxå, som låg riktigt bra till för några år sedan, är nu nere på samma nivå på sammanfattande omdöme som 2015. Laxå tillhörde i flera år en exklusiv grupp på ett 40-tal kommuner som hade företagsklimat på över 4 på den sexgradiga skalan, berättar Hulterström.

Laxå går från betyget 3.59 till 3.43. Så sent som 2018 var betyget 4.2

– Även i Lekebergs kommun verkar något ha hänt som gör att företagarna upplever ett försämrat klimat. Ett rätt stort tapp i betyg.

Lekeberg går från 3.59 till 3.43. 2018 hade kommunen högst betyg i länet, 4,39.

Bättre betyg för Kumla kommun

I Kumla upplever företagarna att det blivit lite bättre. Kumla går från ett betyg på 3.57 till 3.65.

Hallsberg är den kommun i Sydnärkenytts område som får lägst sammanfattande betyg av sina företagare. Man går från 3.28 förra året till 3.13 i år.

Cirka 500 företag i Sydnärke svarar

Enkäten går ut till 200 företag i alla kommuner i vårt område. Av dessa svarar ungefär 50-60 procent.

– Det brukar bli ungefär 100 företag som svarar, även i mindre kommuner som Laxå.

Företagen som tillfrågas måste följa vissa kriterier. En anställd, en viss omsättning bland annat.

Varför gör ni den här enkäten?

– Vi vill helt enkelt sätta siffror på hur det är för företagare att verka i en kommun. Hur man upplever kommunens service, men också andra saker, som infrastruktur, tillgång på kompetent personal och liknande.

Enkäten har ibland diskuterats och fått en del kritik genom åren.

– Men så är det. Vad som är viktigt att poängtera är att alla kommuner får samma frågor, lika för alla.

Vad är det som avgör om företagsklimatet i en kommun blir bra eller dåligt. Om betyget går ner eller upp?

– Som jag sa tidigare, långsiktigt arbete. Att man är hyfsat överens om att livskraftiga företag som anställer och genererar skatt är avgörande för en kommun. Att man politiskt är överens om att servicen till företag är viktig. Vem som styr i en kommun är mindre viktigt. Det viktiga är att man är intresserad av de här frågorna.

Påverkar resultaten av enkäten utvecklingen i kommunerna?

– Det gör de. Vi vet att kommunerna tittar på enkäten, jämför och ofta agerar utifrån statistiken.

Hur har pandemin påverkat resultaten?

– Förra årets enkät gjordes innan konsekvenserna av pandemin. I år ser vi ju att många upplever företagsklimatet som bättre. Dels beror det på långsiktigt arbete. Men vi tror också att man i kommunerna gjort en hel del för att möta företag under krisen. Dragit ner inspektionerna till bara de mest nödvändiga. Skapat förenklade regler för uteserveringar, reducerat hyror och på olika sätt stöttat.

Hulterström menar också att pandemin gett kommunerna en tankeställare.

– Man har nog insett hur avgörande livskraftiga företag i kommunen är även i ett sådant krisläge som pandemin utgjort.

Nytt näringslivsprogram

Så här kommenterar Sofia Fredriksson, näringslivsstrateg i Askersunds kommun, kommunens förbättrade betyg i enkäten:

– Jag tror en förklaring är vårt nya näringslivsprogram. Det klubbades förra året, med politisk enighet. Det fokuserar på tre områden, kompetensförsörjning, kommunikation och dialog samt företagsklimat. Det har gjort att vi kunnat fokusera på viktiga områden. Det finns alltid politiska skillnader i en kommuns styre. Det ska det göra. Men att man är överens om ett ramverk, vad som är viktigt för kommunens företag, är bra.

En av flera undersökningar

Hon menar att Svenskt näringslivs enkät är viktig, men att det bara är en av flera undersökningar man väger in i kommunens näringslivsarbete.

– Bland annat den så kallade NKI-undersökningen, som mäter hur kommunen hanterar sin myndighetsroll gentemot företagen, tillsyn, bygglovshantering och liknande.

Hon nämner också samhällssatsningen re:think som är ett samarbete med kommunen och Zinkgruvan.

– Det har gett bra utväxling. Bland annat den gemensamma e-handelssajten för handlare i kommunen, utbildningar, men också det faktum att vi kunnat coacha, utbilda företagare med bra ideér och på det sättet kunnat få fram goda exempel, säger Sofia Fredriksson.

Hon poängterar också att en del saker som kommer fram i Svenskt näringslivs enkät är svåra för en kommun att hantera.

– Frågor som förbättrade genomfartsvägar, behovet av flygplats, förbättrade tågförbindelser som exempel, är ju svåra för en kommun att möta. Men där får politikerna prata med och påverka andra politiker i sina partier, i region och riksdag.

Företagens önskelista

I enkäten finns också en fråga om vilka förbättringar företagen helst vill se i sin kommun. Det varierar lite från kommun till kommun.

I Askersund, toppar Förbättrat mobilnät, bredband samt bättre dialog med kommunen.

Hallsberg, samma fast i omvänd ordning: Bättre dialog med kommunen samt förbättrat mobilnät, bredband.

I Kumla kommun vill företagarna se minskad kriminalitet, ökad trygghet och bättre dialog.

Samma i Lekeberg: Minskad kriminalitet, ökad trygghet och bättre dialog.

I Laxå kommun toppar bättre dialog med kommunen och snabbare handläggning företagarnas önskelista.

Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som organiserar det näringslivet. Förr hette organisationen SAF. Sveriges Arbetsgivarförening

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-31 11:27
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.