Gå till innehåll
Sydnärke
En lastbil står parkerad på en parkeringsplats på natten.

A-traktorer fortsätter att öka, men inte lika mycket under 2023 som åren innan.

Askersund och Lekeberg är "A-traktor tätast" i länet

Publicerad: 22 February 2024 12:27

Under det senaste decenniet har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Sverige och ökningen fortsatte under 2023. I Örebro län finns det flest A-traktorer per invånare i Askersund och Lekeberg.

Nyhetsbyrån Newsworthy har gått igenom siffrorna. 

För 13:e året i rad ökar antalet A-traktorer i Örebro län. I slutet av 2023 fanns 2 307 A-traktorer registrerade i länet, vilket är 115 fler än året innan, en ökning med 5 procent. 

Minskat antal i Askersund

En statisk graf visar att 2009, det första året statistik om A-traktorer fanns att tillgå, fanns det runt 500 A-traktorer i länet. Nu alltså mer än det fyrdubbla. 

Även om antalet A-traktorer fortsatt att öka i länet under 2023 så är det inte lika stora ökningar som 2021 och 2022. I Askersund kommun har de till och med minskat. 

Från 246 till 240. 

Örebro län tillhör den övre halvan i landet när det gäller antal A-traktorer per invånare. A-traktortätast i Örebro län är det i Lekebergs kommun där det finns 21 A-traktorer per 1 000 invånare. Detta att jämföra med Örebro kommun där det “bara” finns fyra A-traktorer per 1 000 invånare. 

Kumla klart sist i Sydnärke

Noterbart om Askersund är att även om de, som enda kommun i Sydnärke, minskat antalet A-traktorer under 2023, så har Askersund fortsatt många A-traktorer per invånare. Nästan lika många som Lekeberg. 

Askersund och Lekeberg är i särklass i länet med 21 A-traktorer per 1 000 invånare. Motsvarande siffra i Hallsberg är 13 per 1 000 invånare, i Laxå 12 och Kumla 8. 

Det är främst under de senaste åren som A-traktorerna ökat i popularitet. En stor förklaring är att kraven för fordonen ändrades sommaren 2020, vilket gjorde det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer. 

Alla siffror som Newsworthy gått igenom kommer från Trafikanalys som baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister. En A-traktor är en personbil ombyggd till traktor som får köra max 30 kilometer i timmen. Antalet gäller totalt registrerade fordon, alltså både sådana som är avställda och sådana som är i trafik. Nyregistrering av epa-traktorer upphörde år 1975 och ersattes då fullt ut av A-traktorer. Många använder fortfarande begreppet epa-traktor, men menar då A-traktor.

Annons

Nyheter