Gå till innehåll
Sydnärke / Brott

Arbetslösheten sjunker i Sydnärke – men inte i Lekeberg

Publicerad: 16 January 2024 16:00

I Sverige som helhet stiger nu arbetslösheten, men i Örebro län och inte minst i Sydnärkenytts område sjunker den fortfarande. I länet som helhet ligger arbetslösheten på 6,9 procent, men i exempelvis Askersund ligger den på 4.5 procent. Lekebergs kommun är den enda kommunen i länet där arbetslösheten ökar, men kommunen har ändå länets lägsta arbetslöshet.

I Askersunds kommun hamnade arbetslösheten på 4,5 procentenheter i december. Det 0,5 procent lägre än december 2022 och en av de största minskningarna i länet.

Räknat i antal människor innebär det att 245 av 5 326 invånare i åldern 16 till 651 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande, det är 18 färre än i december i fjol.

Snabbast sjunker arbetslösheten bland utrikes födda. I december var den 15,5 procent i Askersund. Det innebär  87 av 561 personer. Det är 4,5 procent färre än vid samma tidpunkt i fjol, eller, 17 personer färre som är arbetslösa.

Även i Hallsberg hamnar arbetslösheten lägre än i länet som helhet, den sjunker, om än blygsamt. Arbetslösheten har gått ner med 0,1 procent sedan december 2022 och hamnar på 6,3 procent

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,0 procent i Hallsberg under december. Det är en minskning med 1,3 procent sedan i fjol.

Kumla kommun hade en total arbetslöshet på 5,4 procent i december. Det är en minskning med −0,1 procentenheter sedan december i fjol.

Även i Kumla sjunker arbetslösheten bland utrikesfödda snabbare än hos övriga delar av befolkningen

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Kumla under december. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i 2022.

I Laxå minskar också arbetslösheten. Den hamnade i december på 6.8 procent. En minskning med 0,3 procent sedan december 2022.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,8 procent i Laxå under december. Det är 1,7 procentenheter färre än december 2022. Sedan maj 2023 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,8 till 18,8 procent.

Lekebergs har Sydnärkes och Örebro läns lägsta arbetslöshet, 4,2 procent. Men är samtidigt är Lekeberg den enda kommunen i länet där arbetslösheten nu stiger. Det är en ökning med 0,2 procentenheter sedan december 2022.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,9 procent i Lekeberg under december Det är 0,2 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen och handlar om antalet inskrivna som arbetssökande. Det är Nyhetsbyrån Newsworthy som sammanställt statistiken för sydnörkenytt.

Annons

Nyheter