29 November 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Arbetslösheten fortsätter öka i Sydnärke

Arbetslösheten fortsätter öka i Sydnärkenytts område. Allt enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Det är tydligt att arbetslösheten började öka långt innan Coronapandemin.

Under oktober hade Hallsberg en total arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol med en procentenhet. Sett till antalet personer betyder det att 673 av 7 736 arbetsföra invånare i Hallsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande. Det är 86 fler än i oktober förra året. Det är tolfte månaden i följd arbetslösheten stiger.

Ökat i 18 månader

För Askersund ser det lite bättre ut. Under oktober månad rapporterade Askersund en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt förra året med 0,8 procent. Arbetsförmedlingens statistik visar dock på en positiv siffra för Askersund . Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 24,2 procent. Det är en minskning med 4,7 procentenheter.

Sett till antalet personer är 310 personer av totalt 5 345 i arbetsför ålder inskrivna som arbetslösa i Askersund.

Det är adertonde månaden i följd arbetslösheten stiger i Askersund.

Fler arbetslösa i Kumla

Kumla hade under oktober en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol med 1,3 procentenheter. Sett till antalet personer betyder det att 744 av 10 783 invånare i åldern 16 till 64 år i Kumla kommun var inskrivna som arbetssökande. Det är 148 fler än i oktober förra året.

Det är sjuttonde som arbetslösheten stiger i Kumla. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,8 till 6,9 procent.

För Laxå en innebar oktober en total arbetslöshet på 8,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol med 0,8 procent.

De betyder det att 216 av 2 541 invånare i arbetsför ålder i Laxå kommun var inskrivna som arbetssökande. Tolv fler än i oktober i fjol.

Även i Lekeberg steg arbetslösheten under oktober. En total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol med 1,2 procent. Sett till antalet personer betyder det att 205 av 3 942 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var arbetssökande. Det är 53 fler än i oktober förra året.

I Lekeberg minskade arbetslösheten bland utrikes förra i november med 4 procent. Den ligger nu på 20.5. Det är 14 månaden arbetslösheten ökar i Lekebergs kommun

Arbetslösheten ökar i hela länet.

Det är nyhetsbyrån Newsworthy som sammanställt statistik.

(HÖs)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-11 17:14
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.