Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Så har antalet brott utvecklats i Sydnärke

En del brott ökar i Sydnärkenytts område, andra minskar. Foto: Läsarbild.<br />
En del brott ökar i Sydnärkenytts område, andra minskar. Foto: Läsarbild.

Det skrivs en hel del om brott och straff i medier. Sydnärkenytt utgör inget undantag. Men hur ser det egentligen ut med antalet brott i vårt område, sker det fler? Bilden är inte entydig. Vi har gjort ett försök att bryta ner statistiken för anmälda brott till kommunnivå. En del brottstyper ökar, andra har minskat.

Det finns en del felkällor i sådan statistik. Hur ofta brott anmäls är ett exempel, vem som anmäler är ett annat. Grövre brott anmäls ju ofta av polisen som rycker ut, stölder och annat anmäls ju ofta av den som utsatts för brottet. Man kan med andra ord, utifrån denna statistik, inte helt säkert säga att det sker fler, eller färre, brott av en viss kategori. Bara att det anmäls fler eller färre. De siffror vi redovisar handlar alltså om anmälda brott.

Olika brottskoder

Man kan också fundera en del kring hur man kategoriserar brott. Det rättsvårdande myndigheter kallar brottskod. En del brottskoder omfattar många olika typer av brott. Vi redovisar tre olika kapitel i brottsbalken, som alltså vart och ett innefattar en rad olika brott. Därtill redovisas sexualbrott separat. Vi har gjort nedslag vart femte år, de senaste 20 åren. Statistiken för 2020 är än så länge preliminär, för alla brottskoder.

Färre narkotikabrott sedan 2015

En typ av brott som definitivt ökat de sista 20 åren är narkotikabrott, om man ser till anmälningarna. Brott mot narkotikastrafflagen innefattar bland annat innehav, eget bruk, försäljning och framställning av narkotika. Antalet brott föreföll kulminera runt 2015. I fyra av fem Sydnärkekommuner har narkotikabrotten minskat tydligt sedan 2015. Det är Kumla som sticker ut, där har antalet anmälda narkotikabrott ökat sedan 2015. Lekeberg sticker ut åt andra hållet. Där skedde fler narkotikabrott år 2000 än 2020. Åter igen, det handlar om anmälda brott. Att det bara anmäldes ett narkotikabrott i Laxå kommun år 2000 behöver ju inte säkert innebära att det inte begicks fler. Observera alltså att siffrorna för 2020 är preliminära.

Askersund

2000: 10

2005: 84

2010: 45

2015: 140

2020: 87

Hallsberg

2000: 25

2005: 237

2010: 211

2015: 334

2020: 198

Kumla

2000: 72

2005: 193

2010: 290

2015: 297

2020: 435

Laxå

2000: 1

2005: 36

2010: 66

2015: 68

2020: 34

Lekeberg

2000: 23

2005: 8

2010: 21

2015: 25

2020: 16

Färre stölder, rån och bedrägerier

Brott mot förmögenhet innefattar bland annat stöld, rån, men också skadegörelse, bedrägeri och förskingring. Här har det skett en tydlig minskning av antalet anmälda brott de senaste 20 åren. I Askersund, Laxå och Lekeberg anmäldes förra året en bra bit mindre än hälften så många brott som år 2000.

I Hallsberg och Kumla kommunerna har kurvan vänt uppåt på marginalen de sista fem åren, men det är ändå en bra bit kvar till de nivåer som rådde år 2000. Lekeberg sticker ut som den kommun, även sett till befolkningen, som ligger lägst i statistiken.

Askersund

2000: 900

2005: 647

2010: 453

2015: 548

2020: 375

Hallsberg

2000: 1 189

2005: 841

2010: 673

2015: 778

2020: 855

Kumla

2000: 1 509

2005: 1 142

2010: 1 079

2015: 1 136

2020: 1 155

Laxå

2000: 609

2005: 384

2010: 270

2015: 449

2020: 233

Lekeberg

2000: 475

2005: 413

2010: 269

2015: 214

2020: 217

Fler brott mot person

Brott mot person innefattar bland annat misshandel av varierande grad, försök till mord, dråp, vållande till annans död, våldtäkt, ärekränkning, olika sexualbrott, övergrepp mot barn, grooming och liknande. Här har det skett en ökning av antalet anmälda brott sedan 2020. I Askersund och Laxå kan vi dock se en minskning mellan 2015 och 2020. I Lekebergs kommun sker minst brott av denna kategori, även sett till befolkningens storlek.

Askersund

2000: 103

2005 166

2010 206

2015 284

2020 249

Hallsberg

2000: 216

2005: 321

2010: 394

2015: 329

2020: 346

Kumla

2000: 309

2005: 433

2010: 518

2015: 515

2020: 548

Laxå

2000: 72

2005: 85

2010: 88

2015: 248

2020: 147

Lekeberg

2000: 99

2005: 89

2010: 93

2015: 105

2020: 113

Fler brottskoder

Sexualbrott ingår alltså i kategorin brott mot person, kategorin ovan. Här redovisar vi dem dock utbrutna i en egen statistik. Antalet anmälda sexualbrott har ökat sedan år 2000. Här finns allt från ofredande till grov våldtäkt inräknat. När det gäller sexualbrott är det välkänt faktum att det anmäls allt fler. Men det har också sedan 2020 tillkommit brottskoder. Saker som inte ansågs som brottsligt på samma sätt år 2000 kan göra det numera. När det gäller våldtäkter i en relation kan som exempel alla händelser nu räknas som övergrepp, våldtäkter. Man räknade inte riktigt på samma sätt för 20 år sedan. Så här ser dock statistiken ut för de sista 20 åren.

Askersund

2000: 3

2005: 5

2010: 13

2015: 22

2020: 27

Hallsberg

2000: 14

2005: 13

2010: 55

2015: 22

2020: 28

Kumla

2000: 15

2005: 31

2010: 29

2015: 40

2020: 27

Laxå

2000: 9

2005: 5

2010: 13

2015: 9

2020: 16

Lekeberg

2000: 7

2005: 9

2010: 5

2015: 7

2020: 23

Statistiken kommer ursprungligen från Polisen, men har sammanställts av BRÅ, brottsförebyggande rådet.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-03-25 11:08
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.