Gå till innehåll
Sydnärke

Andelen som får försörjningsstöd
minskar i hela Örebro län

Publicerad: 12 October 2023 19:32

Andelen invånare i länet som får ekonomiskt bistånd var under den gångna sommaren den lägsta sedan åtminstone 2014. Det visar preliminär statistik från Socialstyrelsen.

I den dagliga debatten kan man ofta få bilden att allt fler människor är beroende av bidrag, försörjningsstöd. Men när de gäller de stöd kommuner betalar ut för att folk av olika skäl inte klarar att försörja sig är det precis tvärt om, andelen minskar.

Det kom en topp under pandemin, 2020-212. sedan har andelen gått ner till den lägsta nivån sedan socialstyrelsen började mäta 2014

I genomsnitt fick 3 730 personer per månad fick ekonomiskt bistånd i hela Örebro län under sommarmånaderna, juni till augusti. Det är 1,2 procent av den vuxna befolkningen. Det är lite mindre än i våras, och något mindre andel än under sommaren för ett år sedan.

Till ekonomiskt bistånd räknar man både försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag, och andra ekonomiska stöd som socialtjänsten i en kommun kan dela ut, till exempel för den som har svårt att bekosta sin sjukvård, en begravning eller nödvändig flytt.

Grafik från Newsworthy

Jämt fördelat mellan könen

I genomsnitt 1 805 män och 1 925 kvinnor fick ekonomiskt bistånd varje månad under sommaren.

I Sverige som helhet var andelen biståndstagare 1,1 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

Högst andel biståndstagare bland kommunerna i Örebro län hade Degerfors (2,2 procent), och lägst andel i länet, Hallsberg (0,6 procent), Lekeberg och Laxå ligger något högre (0.7 procent) och Kumla hamnar på (0,8 procent) Av någon orsak finns inte Askersund med i statistiken, men de brukar ligga lågt. Andelen med stöd minskade i alla länets kommuner.

Alla fakta kommer från socialstyrelsen, men det är Nyhetsbyrån Newsworthy som brutit ut siffror för vårt område.

Annons

Nyheter