Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Allvarligt smittläge
– rekord i antalet smittade

Smittläget i länet är fortsatt allvarligt, med 1550 diagnostiserade fall av Covid-19 vecka 13. Det är 350 fler än veckan innan, börjar läget bli rejält bekymmersamt i sjukvården. Antalet som vårdas i intensivvård har ökad från åtta till sexton igår på en vecka.
– Vi kommer klara det, naturligtvis. Men nu kan det innebära att vi måste börja prioritera bort annan vård sa Martin Widlund verksamhetsansvarig på infektionskliniken på dagens webbsända lägesbild från region Örebro län.

Med 1550 diagnostiserade fall i länet vecka 13 har vi med viss marginal tyvärr passerat den topp som nåddes när andra vågen kulminerade i december. Med knappt 350 fall fler än vecka 12 har vi också den hittills snabbaste ökningstakten.

Majoriteten av de smittade är åldersgrupperna 20-59 år och 50-69 år. Bland yngre, skolungdomar har smittan i princip legat stilla de två sista veckorna.

Brittisk mutation dominerar

– En helt övervägande majoritet av de som smittas har den brittiska virusmutationen, berättade den biträdande smittskyddsläkaren Lisa Lemberg.

Det verkar som mutationen både är mer vårdkrävande och mer smittsam.

60 patienter ligger inne för vård av Covid-19 just nu.

– De flesta kräver andningsstöd i någon form, oftast syrgas. 15 personer vårdas på intensivvård i dag, det var 16 igår, fortsatte Martin Widlund.

Det är en snabb ökning. Förra måndagen, alltså vecka 13, vårdades åtta personer på intensivvård. Igår, annandag påsk, var det alltså sexton.

Han fortsätter:

– Det är ett påfrestande läge som sliter mycket på personalen. Vi kommer klara det, naturligtvis. Men vi är nu i ett svårt läge och kan behöva prioritera bort annan vård. Måste vi prioritera kommer det ske med stor försiktighet. Vi har en plan för hur det ska gå till.

De flesta som nu vårdas är i åldersgrupperna 50-59 och 60-69 år. Flertalet relativt friska innan.

– Vaccinationen har påverkat bilden. Bland de äldre, multisjuka ser vi nu betydligt färre som vårdas för Covid -19.

Viktigt att alla följer restriktioner

Regionen fortsätter också ingjuta budskapet att alla nu har ett stort ansvar. Att vi tillsammans kan bromsa utvecklingen genom att följa de allmänna råden och rekommendationerna.

– Vi ska nu använda munskydd i offentliga inomhusmiljöer. Men det är oerhört viktigt att det inte får bli en förevändning för att inte följa andra råd. Att undvika trängel. Att träffa så få människor som möjligt, att hålla avstånd, att jobba hemma om det går är fortfarande det viktigaste, avslutade Lisa Lemberg


Så här säger de allmänna råden och rekommendationerna

Stanna hemma i minst sju dygn om du haft förkylningssymtom i över ett dygn – även mildare som hosta eller lätt halsont – om du inte testat dig.

Vid symtom bör du testa dig för covid-19 – gäller även skolbarn.

Familjeisolering. Är någon du bor med smittad ska du stanna hemma i sju dagar och testas efter fem dagar. Gäller även barn i skola och förskola.

Nationella råd: Umgås bara med ett fåtal personer. Begränsa resor. Undvik att vara nära andra både inomhus och utomhus. Använd munskydd i kollektivtrafiken. Nu alltså även i offentliga miljöer, som affärer, köpcentrum, vårdmiljöer och även när det inte är rusningstrafik.

Rest till Sverige från utlandet? Då ska du isolera dig hemma i minst en vecka, testa dig för covid och upprepa testet dag 5

För offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, som omfattas av ordningslagen, gäller som huvudregel att max 8 deltagare är tillåtet.

Jobba hemifrån om du kan.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Håll avstånd till andra människor.

Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Undvik att resa i rusningstid

I affärer, handla ensam. Familjen eller kompisen får stanna utanför

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-06 16:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.