Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Allt färre ska
försörja allt fler äldre

Andelen äldre i befolkningen ökar.Andelen äldre i befolkningen ökar.

Enligt färsk statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån blir det allt fler som ska försörjas av allt färre. Sydnärke är inget  undantag. Andelen äldre i förhållande till den arbetsföra delen av befolkningen ökar i alla kommuner. Allra mest har den ökat i Askersund.

SCB räknar antalet äldre, pensionärer utslaget på 100 personer i arbetsför ålder, det brukar kallas försörjningskvoten för äldre. I färsk statistik mäter man utvecklingen från år 2000. Så här ser det ut i Sydnärke:

I Askersund har man gått från 36 äldre per 100 i arbetsför ålder ålder år 2000 till 57 år  2020. En ökning med 21

Hallsberg har gått från  33 till 42 äldre per 100 personer i arbetsför ålder under samma tid.

Flest arbetsföra i förhållande till antalet äldre har man i Kumla kommun. År 2000 var äldrekvoten 28. 2020 har den ökat till 37

I Laxå kommun har man upplevt Sydnärkes näst högsta ökning av andelen äldre i förhållande till arbetsför befolkning. Äldrekvoten har ökat med 17, från 39 till 56 år 2020

I Lekebergs kommun har man näst lägst äldrekvot i Sydnärke, men trots det ökande. Från 31 äldre per 100 personer i arbetsför ålder 2000 till 40 2020.

Caroline Dieker menar att det tar tid att vända Askersunds befolkningspyramid. Foto: Anders Björk Caroline Dieker menar att det tar tid att vända Askersunds befolkningspyramid. Foto: Anders Björk
Tar tid att vända

– När vi tog över styret i kommunen var det här ett av våra långsiktiga mål, att vända befolkningsutvecklingen, ändra den demografiska kvoten. Det har så här långt gått åt fel håll. Vår befolkningspyramid ser ut som en upp och nervänd julgran. Men jag tror alla i inser att det här inte är något man ändrar på kort sikt, säger Caroline Dieker, (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

Hon menar att det dels handlar om försörjningsfrågan. Men också arbetskraft.

– Vi måste bli fler som försörjer både yngre och de äldre, tar kostnader, betalar skatt. Men vi har också stora industrier, arbetsgivare, som behöver arbetskraft långsiktigt. Vi behöver också fler huvuden som ska bemanna den offentliga sektorn. Något hela Sverige jobbar med. Man har talat om digitalisering, men som jag ser kommer inte det lösa den stora frågan i framtiden, vem ska göra jobbet?

Större risk att dö än att födas

– Vi är givetvis glada att folk flyttar hit, att många äldre vill tillbringa sin ålderdom här. Men vi vill också att det blir fler fler barnfamiljer och folk i arbetsför ålder som flyttar. Det har länge varit fler som dör än som föds i Askersund. För ett par år sedan hade vi födelsetal på plus minus noll. Det var först gången på många år.

– Det vi som kommunen kan göra handlar ju om samhällsplanering. Viktigast kanske att folk ska ha någonstans att bo. Vi vet att barnfamiljer och de som är i arbetsför ålder gärna flyttar till en villa, helst en med trädgård och kanske sjöutsikt. Vi behöver mer villor och radhus. Men det handlar också om att gynna flytt-trappor. 

Lite cyniskt, att få de äldre flytta ur sina villor för att barnfamiljer ska kunna flytta in.

Men det är ingen lätt planering. Hur folk flyttar är svårt att förutse.

– Man kan ju inte styra hur folk flyttar. 

Samhällsservice viktig

Hon menar också att skolor och annan samhällsservice är avgörande.

– Vi gör bland annat en hel del satsningar för att stärka skolorna i kommunen. Men som kommun måste vi också ta höjd för fler äldre, ha en ekonomi i ordning och ta höjd för ökande kostnader i äldreomsorg. Men någonstans går ju den gränsen. Om det inte finns fler personer som arbetar inom offentlig sektor kommer det långsiktigt få svårt att få det att gå ihop.

Kan invandring vara en del av lösningen?

– Det kan det. Men det förutsätter att nyanlända kommer i arbete snabbt och inte fastnar i bidragsberoende. Då blir det än fler som ska försörjas. Vi är rätt bra på det i Askersund. Ser man på de som får försörjningsstöd i vår kommun så är andelen invandrare som har försörjningsstöd väldigt låg i förhållande till resten av Sverige. Det kan bero på att vi har en bra arbetsmarknad. Dessutom så kommer de nyanlända inte ensamma i arbetsför ålder utan det är även barn och gamla. Invandringen producerar så att säga lika mycket arbete som de bidrar med arbetskraft. 

Ljusa tecken

Men det finns ljusa tecken enligt Caroline Dieker.

Vi ser en trend att det föds fler barn än på länge. I år finns det 118 stycken tvååringar i kommunen. Det bådar gott inför framtiden.  Vår största åldersgrupp är 73-åringarna. de är 197 stycken. 

Det finns en särskild lista för kommuner dit gärna äldre flyttar.

– Den brukar kallas Floridalistan. För några år sedan var vi på plats 13 i den. Det är roligt att pensionärer vill bo i Askersund men vi vill gärna att personer i yrkesverksam ålder ska bo här med, avslutar Caroline Dieker.

Namnet kommer av att staten Florida i USA just har stor andel inflyttade äldre.

Försörjningskvoten i länets kommuner Försörjningskvoten i länets kommuner
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-01 10:57
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.