Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 July 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Svenska Kyrkan är redo för kyrkovalet 2021

Under måndagen publiceras alla nomineringsgrupper och kandidater på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Det går att söka antingen efter postnummer eller via stift, kommun eller församling.

Genom kyrkovalet får medlemmarna möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Detta fastslår Svenska Kyrkan via ett pressutskick.

Uppmuntrar förtidsröstning

– Det är ett otroligt engagemang med cirka 600 nomineringsgrupper med nästan 27 000 unika personer som kandiderar, säger Anki Bondesson, kyrkovalsledare på valkansliet.

Kyrkovalet äger rum under pågående pandemi. Under ett drygt års tid har valkansliet arbetat med att säkerställa att valet kan genomföras på ett tryggt sätt. I samråd med Folkhälsomyndigheten har extra utrustning till val- och förtidsröstningslokaler tagits fram. Det handlar om tydliga rutiner, plexiglasskydd och visir för personalen, bland annat.

– För att undvika trängsel på valdagen uppmuntrar vi även till att förtidsrösta och brevrösta, säger Anki Bondesson. Förtidsröstningen pågår från 6 september till och med valdagen den 19 september.

Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen och hur hög kyrkoavgiften ska vara.

FAKTA:

  • Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. Medlemskap måste vara registrerat senast 13 augusti. Därefter tas röstlängden ut.
  • Nästan 5 miljoner röstberättigade har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
  • Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 1 september 2021.
  • Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen, den 19 september.
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-07-19 11:59
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.