Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Det stora spårprojektet
i Hallsberg äntligen klart

Arbetena på bangården i Hallsberg som pågått sedan 2016 avslutas nu i juniArbetena på bangården i Hallsberg som pågått sedan 2016 avslutas nu i juni

Just nu håller trafikverket på att städa upp och återställa den byggarbetsplats på parallellgatan i västra delen av Hallsberg man använt under arbetet. Därmed är det stora arbetet med bygga ett extra dubbelspår genom Hallsberg helt klart. Tågen rullar nu äntligen på det nya dubbelspåret med full kapacitet. Ett projekt som egentligen pågått ända sedan sedan 2016. Slutbesiktning sker nu i juni.

Projektet på bangården i Hallsberg är en del i det större, mångåriga byggprojektet som går ut på att bygga ut det så kallade godsstråket genom Bergslagen till dubbelspår från Hallsberg och omkring fem mil söderut, till en plats som heter Degerön.

–  Det sista vi gjort här skedde under påskhelgen. Då hade vi en tidslucka på drygt 100 timmar där tågen var  omdirigerade från Västra stambanan och godsstråket. Då passade vi på att lägga fyra stora växlar på på plats, säger Dan Bäckström, projektledare.

Växlarna är av en modern typ som gör att man kan växla tåg igenom dem i 100 kilometer i timmen.

– Rakt fram igenom växeln kan tågen gå i full fart, 195 kilometer i timmen. Men även när tågen ska svänga av går det undan, 100 km i timmen. Fördelen är då att vi snabbt  få undan godståg som exempelvis kommer österifrån på Västra stambanan och ska vidare söder ut på godsstråket. Det har varit lite av en flaskhals tidigare.

Konkret innebär det stora projektet att det nu går två dubbelspår igenom Hallsberg. Västra stambanan, där det är frågan om mest passagerartåg, och Godsstråket genom Bergslagen, med övervägande godståg.

– Det är en avsevärd kapacitetsökning. Trafiken är påsläppt sedan mer än en månad och tågen rullar nu på de nya spåren och de nybyggda växlarna.

Det är västra stambanans spår som går längs söderut, närmast Parallellgatan och Västra stambanan. Godsstråket går innanför. I praktiken har det inneburit att Västra stambanan flyttats flera meter söderut för att ge plats för de nya spåren.

– Söder om Hallsberg korsar ju sedan godsstråket stambanan via en bro.

Dan Bäckström är projektledare för projektet att bygga dubbelspår förbi Hallsbergs rangerbangård. Dan Bäckström är projektledare för projektet att bygga dubbelspår förbi Hallsbergs rangerbangård.
Massor med planering

Att bygga ett dubbelspår igenom en gigantisk järnvägsknut som Hallsberg är en avsevärd utmaning som kräver massor med planering och lång tid. Den stora utmaningen är ju att hantera de de cirka 200 tåg per dygn som passerar Hallsberg utan att trafiken försenas i någon högre grad.

– Lite förenklat kan man säga att det hela började med att vi fick leda om delar av trafiken till norra sidan bangården tillfälligt. Sedan har vi bland annat flyttat västra storgatan i Hallsberg en bit för att få plats med de nya spåren. Under tiden har tågen rullat på, med ett undantag, Kristi himmelsfärdshelgen 2019. Då stängde vi av all trafik igenom Hallsberg i fem dygn.

– Ta bara det jobb vi gjorde nu i påskas. Då hade vi alltså 100 timmar där tågen körde med reducerad fart på andra spår för att bygga växlarna. Den tidsluckan ansökte vi om för två år sedan. Så det är lång planeringshorisont. Vi blev en aning oroade när det stora snöovädret kom i början av april. Det hade kunnat äventyra, ställa in hela operationen. Men den smälte bort, så vi kunde genomföra arbetet med växlarna under påsken.

Bullerskydd och staket

Redan 2014 stängslades hela spårområdet i Hallsberg in. 

– Det är en del i något som kallas ”säker bangård” som innebär att göra rangerbangårdar säkrare för oss som arbetar där. Det finns sju bangårdar i Sverige som har förhöjd säkerhetsnivå, varav Hallsberg är en och där gäller särskilda ordnings och skyddsregler. Kraven på säkerhet inne på bangården ökar. De passagerartåg som passerar Hallsberg utan att stanna går upp till 195 kilometer i timmen. Då får det inte finnas några obehöriga inne på spårområdet. Alla som är här inne måste ha relevant utbildning.

Det har också gjort omfattande bullerskyddsarbeten. Bullerplank har satt upp längs stora delar av bangården. Många villor har fått speciella bullerskyddande glas och bullerskyddade uteplatser. Vid Parallellgatan som exempel, går tågen bakom höga bullerplank

– Ytterligare ett sådant sidoarbete vi gjort är att vi bekämpat parkslide. en invasiv art som kan innebära stora problem, inte minst i trädgårdar och på spårområden. Marken här på Parallellgatan som vi använt som upplag för våra maskiner och vårt material tillhör Hallsbergs kommun. När vi skrev ett avtal om att få nyttja marken åtog vi oss att bekämpa den parkslide som växte längs spåret här. Det var en del i vårt åtagande.

Dags för nästa fas

Nu vidtar nästa del i utbyggnaden av dubbelspår från Hallsberg och söderut.

– Ja, nu fokuserar vi på nästa etapp. Hallsberg- Stenkumla. Det är den den del av hela utbyggnaden som kommer ge störst avtryck, som folk kommer märka allra mest. Bland annat ska vi ju byggas två tunnlar och en enorm järnvägsbank ute vid Tälle, väster om Hallsberg. Där ska tågen gå 15 meter upp i luften. Det kommer också bli en helt ny bro över riksväg 50, med fyra spår. Jag kommer arbeta även med det delprojektet. Vi är inne i den mycket omfattande planerings- och projektfasen. Järnvägsplanen är klar och alla tillstånd är i stort klara. Byggstarten, sker sent nästa år eller början av 2024.

 En annan del av projektet pågår för fullt i omgivningarna kring Mariedamm, där man också håller på och bygger en tunnel. Planen är att hela dubbelspåret, ner till Degerön i Östergötland, ska vara färdigt 2030. Mellan Degerön, Motala och Mjölby är det redan dubbelspår. Det är det också norr om Hallsberg, igenom Kumla och norrut via Örebro. Där byggdes det dubbelspår redan på 1950-talet.

Artikeln har tidigare publicerats i vår papperstidning.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-17 16:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.