04 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Bekymmersamt läge för Region Örebro Län

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att gå med ett underskott på 500 miljoner kr under innevarande år. Detta berättar Region Örebro Län via ett pressutskick under måndagen. Samtidigt har beslut kommit om att Region Örebro län tilldelas 8,8 miljoner kr för att stärka området psykisk hälsa.

Samhällsbyggnadsnämnden, där kollektivtrafiken ingår, räknar med ett minus på 16,4 miljoner kr. Folktandvårdsnämndens underskott beräknas vid årets slut bli 5 miljoner kr. Det framgår av Region Örebro läns delårsrapport efter augusti månads utgång.

Delårsrapporten visar att kostnaderna i Region Örebro län har ökat med 5,3 procent under perioden januari – augusti. Motsvarande ökning förra året var 1,7 procents ökning. Antal årsarbetare har under året ökat med 161, främst inom hälso- och sjukvården, står att läsa.

Uppfyller inte kraven på god ekonomisk hushållning

Sammantaget för hela Region Örebro läns verksamhet, inklusive skatter, statsbidrag, finansiella kostnader och intäkter, beräknas ett överskott vid årets slut på 60 miljoner kronor, vilket är 190 miljoner kronor sämre än budget. Det är det lägsta resultatet på flera år, och det uppfyller inte lagens krav på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomin visar en klar försämring i hela regionsektorn jämfört med förra året. Elva regioner räknar med att gå med underskott i år, förra året gick sex regioner med underskott.

- Prognosen för helåret fortsätter att visa på en mycket allvarlig ekonomisk situation för våra verksamheter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Alla nämnder arbetar nu med de handlingsplaner som styrelsen beställt. Nämnderna ska redovisa åtgärder för en ekonomi i balans.

- Inbromsning av tillväxten i Sveriges ekonomi betyder att ökningen av våra skattepengar kommer att mattas av. Det finns också en internationell oro som påverkar oss. Så det är absolut nödvändigt att vi kommer till rätta med vår ekonomi, för att kunna säkra en god verksamhet även i framtiden.

Åtgärder kommer att märkas

- En budget i balans är en förutsättning för att vi ska kunna fokusera på utveckling av våra verksamheter. Därför är de föreslagna åtgärderna nödvändiga, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

- Det kommer att innebära förändringar i verksamheten som både medarbetare och länsbor kommer att märka. Samtidigt är det viktigt att de förändringar som görs är kloka ur ett helhetsperspektiv.

- Läget är allvarligt och innebär stora prövningar för våra verksamheter, och det kommer att krävas hårda prioriteringar de kommande åren, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd. Men det kan också skapa möjligheter att tänka annorlunda, att organisera verksamhet på ett annat sätt och att dra större nytta av kompetens och resurser över gränser. Digitaliseringen behöver skyndas på.

"S har tappat greppet"

- En halv miljard i nya lån för att klara av att kunna betala lön till jul för vårdens medarbetare. Det visar att socialdemokraterna tappat greppet om ekonomin i Regionen, säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, i en kommentar till den delårsrapport som togs på måndagens Regionstyrelse.

Dagens lånebeslut om 500 miljoner kronor är utöver de lån om drygt en halv miljard som redan finns i budgeten för 2019.

 - Delårsrapporten och även periodrapporten visar att ekonomin i regionens verksamheter fortsätter att försämras. Underskottet i hälso- och sjukvården är nu 434,9 miljoner och prognosen för helåret pekar på en halv miljard kronor back.

- Kostnaderna för sjukvården ökar mer än riks-snittet och antalet medarbetare ökar varje år. Ändå sjunker produktionen av sjukvård i år, statistiken visar en minskning på 3.2 %.  Samtidigt får många patienter vänta alltför länge på nödvändiga operationer och behandlingar. Regionen behöver ett nytt politiskt ledarskap, avslutar Ola Karlsson.

Nära 9 milj kr
för psykisk hälsa

Regionen Örebro län meddelade på måndagen även om ett nytt statligt stöd,  8,8 miljoner kronor för att stärka samverkan inom området psykisk hälsa.

Pengarna kommer från den överenskommelse som staten träffat med Sveriges Kommuner och Landsting och avser insatser som görs av såväl kommuner som regionen.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa som utförs av kommuner och regioner. Det blir nu ett gemensamt råd mellan Region Örebro län och länets kommuner som får ansvaret att fördela pengarna inom länet. En analys ska göras för att identifiera utvecklingsområden. Insatserna kan helt eller delvis komma att utföras i kommunal regi.

- Tack vare den här överenskommelsen med regeringen kommer vi, tillsammans med kommunerna, att kunna utveckla angelägna insatser inom området psykisk hälsa, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Det handlar mycket om att identifiera områden där det förebyggande arbetet kan bli bättre för att minska andelen som drabbas av psykisk ohälsa.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-14 13:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.