Gå till innehåll

Personuppgifter

Kanal Regionals personuppgiftspolicy gäller behandling av personuppgifter inom Kanal Regional, dess olika titlar och tjänster på aktuella plattformar som papperstidningar, webbsidor. Tjänsterna tillhandahålls av föreningen Kanal Regional i samarbete med det helägda bolaget Kanal Regional AB.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Kanal Regional är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Kanal Regional

orgnr: 802438-2577

Västra Drottninggatan 11

692 33 Kumla

Policyns syfte

Kanal Regional tar frågor kring såväl yttrandefrihet som personlig integritet på allvar. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund eller medlem hos oss, dels när du söker arbete hos oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vi beskriver därtill hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster, interagerar med oss. Policyn beskriver däremot inte hanteringen av personuppgifter i den redaktionella delen av verksamheten som lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

Vad är en personuppgift och vilka samlar vi in?

En personuppgift är information som går att knyta till dig, exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Förutom dessa sparar vi viss elektronisk information, som till exempel ip-adress, vilken hårdvara du använder samt information om vilka sidor på våra sajter som du besöker.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Det är i de flesta fall du själv som är källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du på webbsidan eller i e-post lämnar namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress när du anmäler intresse för en tjänst eller ett medlemskap.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund eller medlem hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Adress/Momsregistreringsnummer från VAT-register
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker, upplysnings- eller inkassoföretag.
 • Från betaltjänster i samband med ett köp. Därifrån kan vi erhålla kompletterande personuppgifter, så som personnummer, adress och telefon samt betalningsdata.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster eller vid medlemskap

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration, leverans och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Allmän kommunikation och försäljning

Vi behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund, medlem eller som av någon annan anledning vänt dig aktivt till oss med frågor via e-post eller formulär.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster du är intresserad av generellt samt information om organisationen. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Inför evenemang och träffar

Vi behandlar personuppgifter inför vänträffar, utbildningar och andra evenemang. Personuppgifter utöver kontaktuppgifter kan vara information om allergier.

Vid tävlingar

Vi behandlar namn och kontaktuppgifter för läsar-, lyssnartävlingar för att kunna kontakta vinnare.

Inför anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för specifika praktiska syften.

 • För att kunna kontakta dig som medlem och kund i samband med ex möten, evenemang, utgivningar.
 • För att kunna fullgöra våra åttaganden (leverera och fakturera tjänster) gentemot dig.
 • För att kunna tillhandahålla god service och kunna besvara frågor i kommunikationen med dig.
 • För att kunna marknadsföra våra erbjudanden i form av nyhetsbrev/brev till kunder/medlemmar.
 • för att hantera möjliga betalningsförsummelser.
 • för att hantera admistration (bokföring,kund- medlemsregister)
 • för att föra besöksstatistik i syfte att förbättra våra webbsidor.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi hanterar dina personuppgifter med största försiktighet. För att kunna hanntera dina personuppgifter behöver vi en rättslig grund.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst eller medlemskap. Då är den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring, allmän kommunikation, inför evenemang, tävlingar och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När vi skickar ett nyhetsbrev till dig som kund, medlem, potentiell kund eller potentiell medlem gör vi det utifrån ett berättigat intresse.

Personuppgifter inför evenemang och för tävlingar sparas endast så länge som behövs för att kunna arrangera dessa / presentera vinnare.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Kanal Regional sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för oss för att uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund/medlem hos oss och upp till 24 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen.

Personuppgifter vid allmän kommunikation och försäljning via exempelvis e-post eller webbformulär sparas så länge kommunikationen/ärendet fortlöper och därefter som längst 24 månader efter avslutad kontakt. Känsliga personuppgifter raderas skyndsamt.

Personuppgifter för att kunna leverera nyhetsbrev och e-postutskick så länge du önskar motta dessa. Dessa tas bort så fort du önskar att inte längre vara mottagare av dessa.

Personuppgifter inför evenemang sparas endast så länge som behövs för att kunna arrangera detsamma.

När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Om användningen av cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics.

Därutöver använder vi lokal lagring (local storage) för att spara dina inställningar för sidan efter det att du stänger webbläsaren. I möjligaste måna använder vi lokal lagring då denna information inte skickas till oss utan stannar lokalt i webbläsaren.

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. De ökar därtill säkerheten på webbplatsen. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi kan också komma att använda cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Läs mer om cookies och hur du stänger av dem i din webbläsare

Cookies på sydnarkenytt.se

sydnn_csrf_token: En säkerhetscookie som används för att identifiera användaren och förhindra Cross Site Request Forgery attacks. Varaktig 2 timmar.

sydnn_last_visit: Datum för användarens senaste besök. Kan visas som en statistik för användare och användas av forumet för att visa olästa ämnen för både inloggade och gäster. Varaktig 1 år.

sydnn_last_activity: Registrerar tiden för den sista sidladdningen. Används tillsammans med cookien last_visit. Varaktig 1 år.

sydnn_tracker: Innehåller de senaste 5 sidorna som har visats. Vanligtvis används för form- eller felmeddelanden. Sessionscookie.

Kommentarsfunktion

sydnn_notify_me: Om "yes" skickas notifiering till angiven e-postadress i anslutning till nya kommentarer. Varaktig 1 år.

save_info: Om "yes", tillåts ytterligare cookies med information som automatiskt fylls i kommentarsformuläret. Endast vid postande av kommentar

sydnn_my_email: E-post angiven vid postande av kommentar. Varaktig 1 år.

sydnn_my_name: Namn angivet vid postande av kommentar. Varaktig 1 år.

I samband med att du skickar ett meddelande i formulär eller lämnar en kommentar lagrar vi ditt ip-nummer.

Tredjepartscookies:

Google Analytics används för insamling av besöksstatistik och information om användarnas tekniska preferenser och beteenden på sidan: Skriptet analytics.js används.

Läs mer om Google Analytics användning av Cookies

Läs mer om vår hantering av personuppgifter

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt personuppgiftsbiträdesavtal eller certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA) och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
 • Persdonuppgifter hanterade inom ramen för Kanal Regionals redaktionella verksamhet omfattas inte av punkterna ovan.
 • Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter. Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Uppdaterad 7 februari 2020

Annons

Nyheter