Gå till innehåll
Insändare

Laxå - Den ljusnande framtid är vår

Publicerad: 8 January 2024 14:42

Det är lätt att glömma, eller kanske att inte vilja se, eller ta reda på sanningen? I dagarna ät det skadeståndsanspråk som gäller, populärt hos vissa, fullt förståeligt då janten är stor. Det man lätt glömmer är det egna ansvaret och vad som varit haver, det är lättare att fokusera på vad andra gjort som blev fel.

Jag kommer ihåg en sommar för inte alls länge sedan när kommunen hade kris, ja mer än kris då man inte kunde betala ut semesterlöner. Då bidrog jag till lösningen genom att förskottsbetala en markaffär så lönerna kunde gå iväg. Varsågoda.

Eller när den då nya sittande majoriteten avstod att köpa industrigymnasiet, gamla Normans, för att få till en nyetablering av en livsmedelsbutik, Netto - nuvarande Coop, men inte vågade utan överlät det till oss privata entreprenörer. Heder åt kommunens Tommy Holmqvist som försökte. Det blev i och för sig ingen lysande affär, rent ekonomiskt, men vilken utveckling den bidrog till! Varsågoda.

Man ska inte heller glömma Rastpunkt, Burger King, Subway, German Döner Kebab, Hagabergs, Laxå Bio, Dollarstore, m fl, laddplatser för elbilar, samt utveckling av fastighetsbeståndet under många år i Laxå med omnejd. Varsågoda.

Exemplen är genom åren många och man kan konstatera att bäst är det för alla om kommunen och driftiga företagare går hand i hand! Åtminstone om man vill ha utveckling i bygden och inte avveckling.

Nu åter till ämnet. Det är inte ofta jag ger Röfors starke man rätt men.. Det är helt sant och riktigt att det talas sällan, eller aldrig, om alla de diskussioner som fördes under ett helt års tid om att flytta den berömda sorteringen i Röfors till tippen i Mosjön. Dessa diskussioner stupade bara någon vecka innan Miljöåtervinning i Röfors tvingades i konkurs. En lösning som alla jobbat för under lång tid och som inte blev av till stor del beroende på rädslan för facebookdrevet, och som därmed kostade kommunens invånare stora summor.

Inte heller talas det gärna om det faktum att kommunen sålde fastigheten i Röfors, som sedan användes av Mljöåtervinningen, utan friskrivning eller information om den stora miljöskuld som visat sig finnas p g a tidigare verksamhet på platsen. Bara markundersökningarna som skett på fastigheten och som bolaget har bekostat har uppgått till närmare en halv miljon kronor, men den stora kostnaden har varit att det omöjliggjorde att verksamheten kunde bedrivas på rätt sätt och ledde till avvecklingen.

Man glömmer lätt att alla tillstånd fanns och följdes, och de anmärkningar som kom åtgärdades löpande genom bolagets ansvariges försorg.

Allt detta sammantaget lägger ett mycket stort ansvar på kommunen för den uppkomna situationen.

Att kommunen sedan, fortfarande av rädsla för drevet i sociala medier, väljer att ta den stora  kostnaden, merparten av de nio miljonerna som anses vara kommunens kostnad, för att köra det plötsligt “farliga” materialet för sortering vid en anläggning i tätorten Hallsberg, där det tydligen inte finns facebookdrev för att bedriva sådan verksamhet såsom i Röfors, och sedan återtransport till Laxå. Detta istället för att sortera på plats, alternativt direkt på Mosjötippen såsom tidigare diskuterats. Kommunens beslut att inte fullfölja den ursprungliga planen på flytt till Mosjön, och sedan kommunens beslut att transportera runt byggavfallsmassorna över halva Sydnärke är beslut som kommunen fattat helt ensam och de enorma merkostnaderna som dessa beslut inneburit är inget man sedan kan skylla på någon annan eller vända mot bolaget. Kommunens beslut är kommunens ansvar och ingen annans.

Denna historia har kostat många mycket! Mig personligen massor, framför allt anseende och ett privat lidande som väldigt få förstår. Naturligtvis till glädje för en del! Men det har lett till stor sorg för mina nära och kära, vänner och familj.

År 2016 fick jag cancer och min bror och livskompanjon en kraftig stroke, vilket föranledde en något tidigarelagd pensionering för oss båda. Beslutet om att trygga fortsatt drift- och utveckling av Bruket blev en katastrof i slutändan och jag är en av dem som får klä skott för det, trots att jag inte på något vis deltagit i den tillkommande verksamheten.

Till kommunen vill jag säga: det faktum att kommunalråd, kommunchef, byggnadschef, miljöchef och näringslivschef bytts ut fritar inte kommunen från ansvar, så förvänta er motsvarande krav på skadestånd, då skadan ni har åsamkat är stor.

Och avslutningsvis till er som tror att min del handlade om ekonomisk vinning och ni som har applåderat olyckan på facebook, fortsätt med det ni, ni har i de flesta fall aldrig gjort något konstruktivt för att få en bättre kommun. By the way, jag har endast haft kostnader för denna affär, inga intäkter.

Till övriga, som en klar majoritet, och som förstår att allt varit en del av en önskan om positiv tillväxt, tack för allt stöd och uppmuntran. Historien slutar inte här, det återstår att se om sanningen kommer fram eller om facebookdrevets fejk blir sanning.

Det här är en opinionsartikel som uttrycker skribentens egna åsikter.

Opinion / Insändare

Henrik ÖstenssonDen bästa tiden att
börja förbereda för
kris var för flera år sedan

InsändareEn insändarskribent anser att vi måste förbereda oss för kris, nu! "Den bästa tiden att börja förbereda för kris…

Debatt"Självkritik är inte Brorssons starka sida"

DebattIgår publicerade vi en debattartikel där Andreas Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kumla går till hårt…

Henrik ÖstenssonSka Malmen skola drivas i privat regi?

InsändareFrågan om skolor och förskolor ska drivas i privat regi, av företag, är elvis en ideologisk fråga.…

Henrik ÖstenssonSvar på “Laxå - Den ljusnande framtid är vår”

InsändareFöraktet och hatet kring sopskandalen i Röfors har länge bedrövat mig. Jag förstår helt enkelt inte hur människor…

DebattAvvecklingen av Lillhedens
skola – ett ödesbeslut
för alla skolor i Kumla kommun

DebattEnligt presenterad tolkning av dokumentet ”Principiella förutsättningar för förskola och grundskola i Kumla…

Henrik ÖstenssonSverige ska vara ett fredsbevarande land för alla och inget annat

InsändareJag är bekymrad över Regeringen och ÖB’s onyanserade antydan om att det kan bli krig. Man borde prata om hur vi ska…

Henrik ÖstenssonLaxå - Den ljusnande framtid är vår

InsändareDet är lätt att glömma, eller kanske att inte vilja se, eller ta reda på sanningen? I dagarna ät det…

Annons

Nyheter