Gå till innehåll
Debatt

"Vi tar ansvar för hemtjänsten"

Publicerad: 11 December 2023 9:24

I en debattartikel i Sydnärkenytt anser Christian Liljenhed, Liberalerna och Magnus Claesson, Centerpartiet att majoriteten misslyckats totalt med hemtjänsten i Kumla och att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som har ansvaret. Debattinlägget publicerades den 6 december. Här svarar Annica Sjöqvist (S) Ordförande i socialnämnden och Margareta Engman (M) Vice ordförande i socialnämnden.

Det är väldigt beklagligt och tråkigt att man sågar hela hemtjänsten på detta sätt med en artikel i NA som grund. Det är också lite märkligt att ingen av skribenterna är ledamot i socialnämnden men ändå tar till starka ord på hur de tycker det fungerar i hemtjänsten.

I Socialnämnden har alla ordinarie ledamöter det yttersta ansvaret för verksamheten i hemtjänsten oavsett partifärg.  Socialnämnden har gruppmöten där vi löpande får information om hur förvaltningen jobbar för att utveckla hemtjänsten och vilka stora utmaningar som finns. Alla ledamöter har möjlighet att ställa frågor om de ärenden som tas upp.  En tid efter gruppmötet är det nämndmöte då besluten fattas och alla ledamöter kan lägga egna förslag till beslut.  Liberalerna har en ordinarie ledamot i Socialnämnden och Centerpartiet har posten som andre vice ordförande. Liberalernas ledamot har tyvärr bara deltagit på ett fåtal av de möten socialnämnden haft under året. Det är i nämnderna som man har bäst möjlighet att påverka och driva sin politik. 

Liberalerna har inte kommit med några förslag hur hemtjänsten skulle kunna organiseras på ett bättre sätt så personal-kontinuiteten ska minska eller drivit sin politik i socialnämnden, då är det märkligt att de i en tidningsartikel framför vad de vill göra.

Hemtjänsten i Kumla står inför stora utmaningar, det är inget att sticka under stol med, och det är vi i majoriteten väl medvetna om och tar på största allvar. Men det hade varit bättre om Christian Liljenhed och Magnus Claesson bemödat sig att ta del av den information som vi fått i socialnämnden och kommit med konstruktiva förbättringsförslag i stället för att såga hemtjänsten i media utifrån vad de läst i en artikel i NA.

Vårdbehovet hos de äldre ökar kraftigt och har gjort de senaste åren och det handlar många gånger om komplexa vårdbehov. För att kunna bemöta behovet behövs ofta flera besök under dygnets alla timmar och med annan kompetens.  Det blir många hemtjänsttimmar per person och det påverkar personalkontinuiteten hos brukarna negativt.

När t.ex. en sjuksköterska eller undersköterska blir sjuk måste en vikarie tillsättas och det blir en ny person att möta. För att minimera detta ska en test göras att månadsanställa vikarier för att få bättre kontinuitet hos brukare och inte lika många nya timvikarier som kommer. Det kommer förhoppningsvis att minska personalkontinuiteten.

Dessutom förekommer annan frånvaro som t.ex. semester, vård av barn, tjänstledigheter, utbildning, föräldraledigheter och det är tid som ska ersättas av bl.a. vikarier vilket påverkar kontinuiteten.

Christian Liljenhed och Magnus Claesson tycker att vi i majoriteten nu måste vidta omedelbara åtgärder för att förbättra hemtjänstens kvalitet. Om de satt sig in i socialnämndens arbete och om de utmaningar som finns hade de fått reda på att mycket redan görs.

Här är några exempel vad som görs och planeras att göra för att förbättra hemtjänsten som helhet samt personalkontinuiteten.

Efter omorganisationen 2020 har medarbetarna fått ett närmare ledarskap då fler enhetschefer tillsatts för att kunna stödja och leda arbetet bättre. Fyra gruppledare kommer att tillsättas som ska stötta upp i organisationen och möjliggöra för cheferna till ett mer nära ledarskap. För att undvika minutstyrning kommer ett projekt testas i en av hemtjänstgrupperna. Man provar att införa mindre grupper inom en hemtjänstgrupp för att gruppen ska kunna stötta varandra på ett enklare sätt. Detta projekt kommer att utvärderas och fungerar det bra kommer det implementeras i flera hemtjänstgrupper. Det finns behov av stöd till brukare och anhöriga. Därför har de som planerar insatserna börjat med telefontid samt att de ansvarar för att ha regelbunden kontakt med brukarna för att på så sätt se vad som fungerar mindre bra och kunna åtgärda så snart som möjligt. För att öka tillgängligheten har man även infört telefontider hos enhetscheferna. Budgeten för 2024 förstärks med 1,5 miljoner kr för att täcka en förväntad ökning av insatser i hemtjänsten.

För några veckor sedan deltog socialnämndens ordförande Annica Sjökvist på två arbetspass i hemtjänsten, ett kvällspass och ett nattpass och tog sig fram både med bil och cykel.  Annica träffade många brukare som var så nöjda och tacksamma för den hjälp de får. Annica vill också särskilt lyfta personalen för att de är otroligt professionella och kunniga.

Att hemtjänsten i Kumla är helt misslyckad, som Christian Liljenhed och Magnus Claesson påstår i debattartikeln, stämmer inte och det är närmast ett hån mot alla medarbetare som jobbar och gör sitt yttersta för att våra medborgare ska få den vård och omsorg de behöver. Det är både oansvarigt och oseriöst att gå ut med allvarlig kritik i media utan att ha tillräcklig med underlag för sin kritik.

Vi Socialdemokrater och Moderater tar ansvar och vi ska göra allt vi kan för att kvalitén ska bli bättre inom hemtjänsten, både för våra medarbetare och medborgare.

Det här är en opinionsartikel som uttrycker skribentens egna åsikter.

Opinion / Debatt

Debatt"Skolan i Kumla är inte så bra som styret vill ge sken av"

DebattSkolan i Kumla är kraftigt underfinansierad och ansvaret för detta ligger på styrande Socialdemokraterna och…

DebattLagstifta om bemanning av barnskötare

DebattDet saknas 237 barnskötare i södra Örebro län – lagstifta om bemanningen! Detta kräver fackförbundet Kommunal…

Debatt"Fjärr - och kraftvärmestrategin behöver bli verklighet nu"

DebattFjärr- och kraftvärmen spelar en nyckelroll med sin lokala energiförsörjning om Sverige ska nå klimatmålen och…

DebattArbetet för en bra utbildning i Kumla fortsätter

DebattEn skoltermin är precis över. Heja alla barn i Kumla som kämpat på i skolbänkarna och på förskolorna under…

DebattMindre EU-byråkrati i Sverige, din röst i EU-valet är viktig

DebattSäkra Europas gränser, mer kärnkraft, svenskt självbestämmande över skog, mindre EU-byråkrati. Det är några av…

DebattMotion om skolmat i Kumla

DebattSverigedemokraterna i Kumla har lämnat in en motion gällande skolmaten vid kommunens skolor. Bland annat vill man att…

Debatt"Brukad skog behövs för klimatet"

DebattCenterpartiet vill värna det Svenska skogsbruket i EU och menar att det är viktigt för en hållbar klimatomställning

Debatt"Mänskliga rättigheter en grundbult i EU"

Debatt25 mars är det Lake Side pride i Askersund. Miljöpartisterna passar på att lyfta mänskliga rättigheter inför EU-valet.

DebattDe vill ge förtur till utsatta kvinnor på bostadsmarknaden

DebattDiana Steen och Elin Nilsson, från Liberalerna i Lekeberg, har lämnat in en motion om att utsatta kvinnor bör få…

Debatt"Ivern att få fler komma till Kumla får konsekvenser"

DebattOppositionspolitikerna Christian Liljenhed (L) och Magnus Claesson (C) ger replik till majoriteten gällande trånga…

DebattS och M i Kumla: Måltiden har betydelse för oss alla

DebattHur fungerar det i skolmatsalarna i Kumla kommun? För en tid sedan kom oppositionspolitikerna Christian Liljenhed (L)…

DebattKommunal: Därför varslar vi om strejk

DebattFörhandlingarna mellan Kommunal och SKR, Sveriges kommuner och regioner, har strandat. Kommunal varslar om strejk från…

DebattDen nya hallen – en friskvårdssatsning

DebattAndreas Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kumla, vill gärna lyfta den styrande majoritetens…

DebattI Närke KAN det regna döda fåglar

DebattKarin Kax, centerpartistisk politiker i Kumla är orolig vad förbränningen av PFAS på Fortum Waste solutions i…

Debatt”Att styra en kommun kräver tid, ansvar, driv, hjärna och hjärta"

DebattHär om dagen gick i princip samtliga oppositionspolitiker i Lekebergs kommun ut och kritiserade kommunstyret för tonen…

DebattOppositionspolitiker vill ha bättre samtalston i Lekeberg

DebattEn drös oppositionspolitiker i Lekebergs kommun har undertecknat ett debattinlägg om att samtalsklimatet från…

DebattMotioner om nya matsalar vid skolor i Kumla

DebattCenterpartiet och Liberalerna i Kumla har gemensamt lämnat in två motioner om att utreda behovet av nya matsalar vid…

DebattSvar från styret om NPF-säkrad skola i Lekeberg

DebattDet politiska styret i Lekeberg svarar här på Centerns debattinlägg om att NPF-säkrad skola borde införas i Lekeberg.

DebattInför NPF-säkrad skola i Lekeberg

DebattCenterpartiet vill att Lekebergs kommun inför en NPF-säkrad skola, som är bra för alla elever. Annika Zetterholm och…

DebattResultatutveckling i Kumlas grundskolor vs lärarbehörighet

DebattI olika sammanhang och debattartiklar diskuteras både förutsättningar och resultat i våra grundskolor i Kumla. Hur…

DebattS i Hallsberg stödjer helhjärtat IF-Metall i konflikten med Tesla

DebattSocialdemokraterna i Hallsberg kan konstatera att konflikten mellan IF Metall och elbilstillverkaren Tesla fortfarande…

DebattÄr du hästbiten?

DebattHästar - luktar illa, sparkas bak och biter fram eller; Hästar - dömer ingen, lyssnar troget och ger glädje för…

Debatt"Fler kommuner i Sydnärke bör sänka skatten"

DebattFlera kommuner i länet och Sydnärke bör sänka skatten. Detta anser Adam Furustam, ordförande Liberala…

DebattHur ser lärarbehörigheten
ut i Kumlas skolor

DebattSD i Kumla vill lyfta frågan om lärarbehörigheten på Kumlas skolor och hur den påverkar resultaten.

DebattEuropa måste fortsätta hålla ihop

DebattLiberalerna vill se ett enat Europa för kunna fortsätta stödja Ukrainas kamp för frihet och på sikt, sätta stopp…

DebattInte lätt att göra rätt i Ekeby

DebattMiljöpartiet i Kumla kommun undrar var återvinningsstationen i Ekeby blev av.

DebattDubblera lönsamheten
för bönderna för att
säkra matförsörjningen

DebattAv varje krona vi betalar för vår mat får bara bonden 10 öre. Centerpartisterna kräver i en debattartikel en snabb…

DebattInför social omsorgspeng

DebattLiberalerna i Kumla har genom oppositionsrådet Christian Liljenhed lämnat in en motion om social omsorgspeng i Kumla.

Debatt"Självkritik är inte Brorssons starka sida"

DebattIgår publicerade vi en debattartikel där Andreas Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kumla går till hårt…

Debatt"Vi är trygga med att vi tagit rätt beslut om Lillheden"

DebattLillhedens skola i Sannahed planeras att läggas ner. Något som Nämnden för livslärande beslutat.…

Annons

Nyheter