Gå till innehåll
Debatt

Svar från styret om NPF-säkrad skola i Lekeberg

Publicerad: 26 March 2024 13:26

Det politiska styret i Lekeberg svarar här på Centerns debattinlägg om att NPF-säkrad skola borde införas i Lekeberg.

För en lyckad skolgång där eleverna når kunskapsmålen och kan utveckla sin fulla potential är det en grundförutsättning att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver utifrån sina individuella förutsättningar. Det gäller funktionsnedsättningar, funktionsvariationer, speciella behov, särskilt begåvade elever och alla däremellan.

 NPF-säkring är en form av tillgänglighetsanpassning av lärmiljön för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi kan glädja Centerpartiet och alla andra med att Lekebergs skolor redan jobbar med det, även om vi inte uttalat använder den titeln. Det arbetssättet är integrerat i den dagliga verksamheten och vi behöver bli bättre på att marknadsföra allt som Lekebergs skolor gör bra. Fina ord och benämningar hjälper inga elever. För oss är det viktigare med verkstad och att faktiskt arbeta med konkreta åtgärder, inte att erhålla en utmärkelse, stämpel eller ett diplom.

Tillgänglighetsanpassningar enligt ”NPF-modellen” gynnar alla elever. Lekebergs skolor jobbar bland annat med tydlig lektionsstart och lektionsslut, tydliga instruktioner, dagordning på tavlan, bildstöd, en tydlig klocka som Time Timer, ljuddämpande inredning och miljöer, hörselkåpor, skärmar, arbetsbås, att kunna variera mellan att sitta och stå, lugnande färger med mera. Lektionens utformning är också viktig, bland annat korta och varierade genomgångar. Lektionsdesign möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. I Lekeberg pågår ett arbete med kollegialt lärande och lektionsdesign.

Som politisk satsning har M, KD, FL och V, anställt speciallärare under den samlade elevhälsan och en specialpedagog till förskolan. Nästan alla skolor har flexenheter som erbjuder extra stöd i kärnämnena för elever som behöver det och för elever med anpassad studiegång. Lekebergsskolan 7-9 har en särskild undervisningsgrupp, enhet E. Förvaltningen bedriver ett skolutvecklingsarbete som syftar till att främja alla barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. 

Arbetet med EHM- elevhälsomötet har utvecklats. I den modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner i regelbundet återkommande möten för att ringa in utmaningar och möjligheter i elevgrupperna. Det är på ett mer förebyggande sätt, inte bara för att det krävs av åtgärdande karaktär. Likaså finns ”Handledning utan anledning” där arbetslagen möter specialpedagog och kurator för att diskutera och problematisera kring olika dilemman.  

Vi uppskattar det utvecklingsarbete som sker inom förvaltningen och allt det fina arbete våra medarbetare utför. Vi är dock inte nöjda så utan ser fram emot fortsatt utveckling. För M, KD, FL och V är målet att 100% av eleverna ska uppnå kunskapsmålen, det vill säga minst E i alla ämnen. Skolan ska vara trygg med en god arbetsmiljö för både elever och personal. Vi bör förmedla höga förväntningar på eleverna och ge dem förutsättningar att leva upp till dem. Vi bör också se till att undervisningen är anpassad för att gynna alla elevers kunskapsutveckling. 

Det här är en opinionsartikel som uttrycker skribentens egna åsikter.

Opinion / Debatt

DebattI Närke KAN det regna döda fåglar

DebattKarin Kax, centerpartistisk politiker i Kumla är orolig vad förbränningen av PFAS på Fortum Waste solutions i…

Debatt”Att styra en kommun kräver tid, ansvar, driv, hjärna och hjärta"

DebattHär om dagen gick i princip samtliga oppositionspolitiker i Lekebergs kommun ut och kritiserade kommunstyret för tonen…

DebattOppositionspolitiker vill ha bättre samtalston i Lekeberg

DebattEn drös oppositionspolitiker i Lekebergs kommun har undertecknat ett debattinlägg om att samtalsklimatet från…

DebattMotioner om nya matsalar vid skolor i Kumla

DebattCenterpartiet och Liberalerna i Kumla har gemensamt lämnat in två motioner om att utreda behovet av nya matsalar vid…

DebattSvar från styret om NPF-säkrad skola i Lekeberg

DebattDet politiska styret i Lekeberg svarar här på Centerns debattinlägg om att NPF-säkrad skola borde införas i Lekeberg.

DebattInför NPF-säkrad skola i Lekeberg

DebattCenterpartiet vill att Lekebergs kommun inför en NPF-säkrad skola, som är bra för alla elever. Annika Zetterholm och…

DebattResultatutveckling i Kumlas grundskolor vs lärarbehörighet

DebattI olika sammanhang och debattartiklar diskuteras både förutsättningar och resultat i våra grundskolor i Kumla. Hur…

DebattS i Hallsberg stödjer helhjärtat IF-Metall i konflikten med Tesla

DebattSocialdemokraterna i Hallsberg kan konstatera att konflikten mellan IF Metall och elbilstillverkaren Tesla fortfarande…

DebattÄr du hästbiten?

DebattHästar - luktar illa, sparkas bak och biter fram eller; Hästar - dömer ingen, lyssnar troget och ger glädje för…

Debatt"Fler kommuner i Sydnärke bör sänka skatten"

DebattFlera kommuner i länet och Sydnärke bör sänka skatten. Detta anser Adam Furustam, ordförande Liberala…

DebattHur ser lärarbehörigheten
ut i Kumlas skolor

DebattSD i Kumla vill lyfta frågan om lärarbehörigheten på Kumlas skolor och hur den påverkar resultaten.

DebattEuropa måste fortsätta hålla ihop

DebattLiberalerna vill se ett enat Europa för kunna fortsätta stödja Ukrainas kamp för frihet och på sikt, sätta stopp…

DebattInte lätt att göra rätt i Ekeby

DebattMiljöpartiet i Kumla kommun undrar var återvinningsstationen i Ekeby blev av.

DebattDubblera lönsamheten
för bönderna för att
säkra matförsörjningen

DebattAv varje krona vi betalar för vår mat får bara bonden 10 öre. Centerpartisterna kräver i en debattartikel en snabb…

DebattInför social omsorgspeng

DebattLiberalerna i Kumla har genom oppositionsrådet Christian Liljenhed lämnat in en motion om social omsorgspeng i Kumla.

Debatt"Självkritik är inte Brorssons starka sida"

DebattIgår publicerade vi en debattartikel där Andreas Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kumla går till hårt…

Debatt"Vi är trygga med att vi tagit rätt beslut om Lillheden"

DebattLillhedens skola i Sannahed planeras att läggas ner. Något som Nämnden för livslärande beslutat.…

DebattBrorsson (S): "Oppositionen i Kumla måste bättra sig"

DebattOppositionen i Kumla behöver skärpa sig och bli mer aktiv och närvarande. Detta anser kommunstyrelsens ordförande…

DebattRegeringens prioriteringar skadar den fattigaste periferin – småkommunerna

DebattVänsterpartiet vill se högre statsbidrag för att klara välfärden i kommunerna och regionen. De exemplifierar med…

DebattSD i Kumla motsätter sig skolnedläggning

DebattSverigedemokraterna i Kumla motsätter sig beslutet att lägga ner Lillhedens skola i Sannahed. De oroas även över att…

DebattAvvecklingen av Lillhedens
skola – ett ödesbeslut
för alla skolor i Kumla kommun

DebattEnligt presenterad tolkning av dokumentet ”Principiella förutsättningar för förskola och grundskola i Kumla…

DebattSamverkan krävs för en cirkulär ekonomi inom plaståtervinning

DebattNu ger sig Frank Tholfsson, (C), politiker både i Kumla kommun och region Örebro län in i debatten om…

DebattAvfall Sverige svarar på kritik om plastförbränning

DebattIgår, 11 januari, publicerade vi en artikel där vi bland annat citerar ett pressmeddelande från IKEM, innovations och…

Debatt"Oppositionen i Kumla tar ansvar, gör majoriteten det?"

Debatt

Debatt"Vi tar ansvar och satsar på Kumla även under 2024"

DebattUnder 2023 till 2026 kommer vi lägga investeringar på närmare 1,4 miljarder kr. Investeringar som bland annat kommer…

DebattSkärp straffen för den som lurar våra äldre

DebattCenterpartister, både från länet och riksplan, villm i ett debattinlägg, skärpa straffen för äldrebedrägerier

DebattS och M i Kumla är inte mottagliga för kritik!

DebattEn debatt kring hemtjänsten i Kumla, som egentligen utlöstes av en artikel hos vår konkurrent, NA, har flyttat över…

Debatt"Vi tar ansvar för hemtjänsten"

DebattI en debattartikel i Sydnärkenytt anser Christian Liljenhed, Liberalerna och Magnus Claesson, Centerpartiet att…

Debatt"De har misslyckats med hemtjänsten i Kumla"

DebattDet är en beklaglig sanning att hemtjänsten i Kumla har drabbats av allvarliga problem. Enligt en intervju i NA 5…

DebattKommunens resurser är knappa och det måste hanteras

DebattIgår kunde vi berätta att Askersunds kommun slutar distribuera matlådor till brukare som bor hemma. Något som väckt…

Annons

Nyheter