Gå till innehåll
Debatt

Regeringens prioriteringar skadar den fattigaste periferin – småkommunerna

Publicerad: 6 February 2024 7:49

Vänsterpartiet vill se högre statsbidrag för att klara välfärden i kommunerna och regionen. De exemplifierar med stora underskott i många kommuner.

I dagens Sverige kämpar regionerna och kommunerna med att bibehålla kvalitén i verksamheterna och höja invånarnas livsvillkor samtidigt som man får kraftigt nedskurna statsbidrag av regeringen och Sverigedemokraterna. Vinnarna av regeringens politik är idag höginkomsttagarna som fått skattelättnader och bidragstillägg. Den politiken betalas av den fattigaste periferin som vi finner i länens glesbygdskommuner. Glesbygdskommunerna står nu inför höjda kommunala skatter och effektiviseringskrav, läs: nedskärningar.

I Askersund går alla nämnder med ett underskott, men värst är det för Socialnämnden som går back med 24 mkr. Det är främst äldreomsorgen som står för underskottet. Det ekonomiska läget kommer även att slå hårt mot Askersunds elever, och särskilt de elever med särskilda behov som de med NPF t.ex. ADHD och autism. Läsåret 2021/22 saknade majoriteten av elever med NPF behörighet till gymnasieskolan. I Degerfors innebär låga statsbidrag att kommunen måste spara på 1,2%. Framförallt har Socialtjänsten ökade kostnader p.g.a. att omhändertagande av barn ökar. Även i Hallsbergs kommun presenterar nämnderna ett underskott på totalt 38,5 miljoner kronor. Det är Social- och arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämndens underskott som dragit iväg. De satsningar som Hallsberg har kunnat göra på löneutveckling och extra satsningar på skolan kommer bli svårare att förverkliga.

Folkhögskolorna är en unik och viktig utbildningsform men nu står Hällefors folkhögskola inför stora nedskärningar. Oron där är stor nu när det extra statsbidraget som delats ut de senaste tre åren inte förlängts. Skolan tvingas dra ner på sina grundskolekurser, särskilda kurser och två arbetsmarknadsutbildningar (omsorg, personlig assistent) kommer att försvinna. Med anledning av det tuffa ekonomiska läget har även kollektivtrafiknämnden i regionen fattat beslut om att reducera antalet busslinjer i länet som påverkar Hällefors. Detta äventyrar kompetensförsörjningen och skolpendlingen.

Även Laxå kommuns prognosen för 2023 lutar åt ett underskott på strax över 10 miljoner för 2023. Socialnämnden dras med ett underskott mot budget på 6,8 miljoner kronor, Barn och utbildningsnämnden har ett underskott mot 3,4 miljoner kronor och Fritidsnämnden ett underskott på 400 000 kronor. En tredjedel av gymnasieeleverna som drabbas av bussneddragningar i regionen bor i Laxå. Det finns ett preliminärt förslag att stänga ner akutkirurgin i Lindesberg vilket kommer påverka kranskommuners invånares hälsa och livskvalitet. Ljusnarsberg har högst andel skuldsatta i hela landet med 9,1 procent. Det visade siffror från Kronofogden under förra året. Dessutom slår 11-timmars dygnsvila hårt då kommunen måste anställa personal men saknar medel vilket är ett resultat av nedskurna statsbidrag. I Lekeberg uppmärksammas att nyblivna pensionärer, som plötsligt fått en stor inkomstskillnad i kombination med alla ökade kostnader i samhället, hör av sig till budget-och skuldrådgivare.

I Kumla har kommunens ledning, S och M, valt att sänka skatten med sex öre. Vänsterpartiet i Kumla vill istället, trots uteblivna statsbidrag, höja försörjningsstödet för barnfamiljer och se minskade barngrupper i förskolan, fler specialpedagoger och fler kuratorer. Detta finansieras via bland annat bibehållen skattesats och sänkta arvoden för politiker. Den politiska majoriteten i Nora har lagt ett förslag till budget för Nora kommun år 2024. Det beräknade resultatmålet är bara 1000 kr i överskott till årets slut grund av mycket höga kostnadsökningar och nedskurna statsbidrag.

God, grundläggande samhällsservice för alla människor, oavsett var man bor, är det vi kräver. När regeringen tvingar kommunerna att skära ner, så omöjliggör det för ett jämlikt och jämställt samhälle, över hela landet. Det krävs en framsynt fördelningspolitik, så att alla invånare får tillgång till en god, jämlik välfärd, så invånarna kan stanna kvar i mindre kommuner. Större statsbidrag till kommunerna enligt vårt budgetförslag och som följer SKR:s nivå. Det är Vänsterpartiets politik.
 

Nadja Awad, riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Jessica Carlqvist, regionråd, Vänsterpartiet Örebro län

Anneli Mylly, kommunstyrelsens ordförande V, Degerfors

Maria Nyberg, oppositionsråd V, Karlskoga

Ulla Wiklund Diedrichsen, gruppledare V, Ljusnarsberg

Staffan Göransson, gruppledare V, Kumla

Tryggve Thyresson, partiföreträdare V, Hallsberg

Katja Ollila, kommunfullmäktigeledamot V, Hällefors

Annika Finnström, gruppledare V, Askersund

Fredrik Sundén Vessling, kommunstyrelseledamot V, Lindesberg

Clara Dahlin, kommunstyrelseledamot V, Laxå

Margareta Carlsson, partiföreningsordförande V, Lekeberg

David Stansvik, partiföreningsordförande V, Nora

Det här är en opinionsartikel som uttrycker skribentens egna åsikter.

Opinion / Debatt

Debatt"Fler kommuner i Sydnärke bör sänka skatten"

DebattFlera kommuner i länet och Sydnärke bör sänka skatten. Detta anser Adam Furustam, ordförande Liberala…

DebattHur ser lärarbehörigheten
ut i Kumlas skolor

DebattSD i Kumla vill lyfta frågan om lärarbehörigheten på Kumlas skolor och hur den påverkar resultaten.

DebattEuropa måste fortsätta hålla ihop

DebattLiberalerna vill se ett enat Europa för kunna fortsätta stödja Ukrainas kamp för frihet och på sikt, sätta stopp…

DebattInte lätt att göra rätt i Ekeby

DebattMiljöpartiet i Kumla kommun undrar var återvinningsstationen i Ekeby blev av.

DebattDubblera lönsamheten
för bönderna för att
säkra matförsörjningen

DebattAv varje krona vi betalar för vår mat får bara bonden 10 öre. Centerpartisterna kräver i en debattartikel en snabb…

DebattInför social omsorgspeng

DebattLiberalerna i Kumla har genom oppositionsrådet Christian Liljenhed lämnat in en motion om social omsorgspeng i Kumla.

Debatt"Självkritik är inte Brorssons starka sida"

DebattIgår publicerade vi en debattartikel där Andreas Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kumla går till hårt…

Debatt"Vi är trygga med att vi tagit rätt beslut om Lillheden"

DebattLillhedens skola i Sannahed planeras att läggas ner. Något som Nämnden för livslärande beslutat.…

DebattBrorsson (S): "Oppositionen i Kumla måste bättra sig"

DebattOppositionen i Kumla behöver skärpa sig och bli mer aktiv och närvarande. Detta anser kommunstyrelsens ordförande…

DebattRegeringens prioriteringar skadar den fattigaste periferin – småkommunerna

DebattVänsterpartiet vill se högre statsbidrag för att klara välfärden i kommunerna och regionen. De exemplifierar med…

DebattSD i Kumla motsätter sig skolnedläggning

DebattSverigedemokraterna i Kumla motsätter sig beslutet att lägga ner Lillhedens skola i Sannahed. De oroas även över att…

DebattAvvecklingen av Lillhedens
skola – ett ödesbeslut
för alla skolor i Kumla kommun

DebattEnligt presenterad tolkning av dokumentet ”Principiella förutsättningar för förskola och grundskola i Kumla…

DebattSamverkan krävs för en cirkulär ekonomi inom plaståtervinning

DebattNu ger sig Frank Tholfsson, (C), politiker både i Kumla kommun och region Örebro län in i debatten om…

DebattAvfall Sverige svarar på kritik om plastförbränning

DebattIgår, 11 januari, publicerade vi en artikel där vi bland annat citerar ett pressmeddelande från IKEM, innovations och…

Debatt"Oppositionen i Kumla tar ansvar, gör majoriteten det?"

Debatt

Debatt"Vi tar ansvar och satsar på Kumla även under 2024"

DebattUnder 2023 till 2026 kommer vi lägga investeringar på närmare 1,4 miljarder kr. Investeringar som bland annat kommer…

DebattSkärp straffen för den som lurar våra äldre

DebattCenterpartister, både från länet och riksplan, villm i ett debattinlägg, skärpa straffen för äldrebedrägerier

DebattS och M i Kumla är inte mottagliga för kritik!

DebattEn debatt kring hemtjänsten i Kumla, som egentligen utlöstes av en artikel hos vår konkurrent, NA, har flyttat över…

Debatt"Vi tar ansvar för hemtjänsten"

DebattI en debattartikel i Sydnärkenytt anser Christian Liljenhed, Liberalerna och Magnus Claesson, Centerpartiet att…

Debatt"De har misslyckats med hemtjänsten i Kumla"

DebattDet är en beklaglig sanning att hemtjänsten i Kumla har drabbats av allvarliga problem. Enligt en intervju i NA 5…

DebattKommunens resurser är knappa och det måste hanteras

DebattIgår kunde vi berätta att Askersunds kommun slutar distribuera matlådor till brukare som bor hemma. Något som väckt…

Debatt “En rimlig begränsning för att skapa lugn”

DebattInför sommaren 2022 införde kommunen ett förbud mot nattligt meningslöst bilåkande i Askersund. Konkret fick man…

Annons

Nyheter