Gå till innehåll
Lekeberg

Tandhygienist Fidan Karem och tandläkare Martin Eslami vill inte lämna kommunhuset. Foto: Josefine Milton

Tandläkaren måste lämna Lekebergs kommunhus

Publicerad: 9 October 2023 9:40

Hyresvärden Leko har beslutat att tandläkarkliniken i kommunhus måste lämna lokalen när kontrakten med Praktikertjänst går ut i slutet av året. Det har uttryckts tidigare att det beror på den säkerhetsrisk det innebär att inhysa en tandläkare inom kommunhusets skalskydd. Och även att kommunen behöver lokalerna till den egna verksamheten.

I fyrtio år har tandläkarkliniken funnits i Fjugestas kommunhus. Sedan arton år tillbaka är det tandläkare Martin Eslami som där tagit hand om kommuninvånarnas tänder. Men sedan mars i år är avtalet uppsagt. Tidigare har även Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen funnits i huset.

Enligt Martin så diskuterades en ombyggnation av kommunhuset förra året och i och med det meddelade de honom att han var tvungen att flytta ut. De erbjöd honom då en ny lokal.

– Planerna på ombyggnationen lades ner, men de ville fortfarande att jag skulle flytta. berättar Martin.

Erbjuds högre hyra och avtal på tio år

Förhandlingar har pågått mellan hyresvärden Leko och Praktikertjänst som står för hyresavtalet, och Martin har blivit erbjuden en ny lokal på andra sidan torget. Enligt Martin är hyran i nya avtalet tre gånger så hög som den nuvarande, och han erbjuds en tom lokal där han själv måste bekosta byggnation av ny klinik och flytten dit. Avtalet är skrivet på tio år med rabatterad hyra de första tre åren. Att avtalet skrivs på tio år ser Martin som ett problem då han planerat att gå i pension om fem år och han känner sig uppgiven över situationen.

– Om jag går i pension måste de hitta en person som tar över resterande av kontraktstiden. Annars måste jag fortsätta betala för de tio åren.

Martin fortsätter:

– Jag vill att kliniken ska fortsätta. De flesta av mina patienter är över 65 år och de kommer att få åka till Örebro. Det finns ingen annan här. Folktandvården har inte tillräckligt med tandläkare och det är tandläkarbrist också.

Arne Karlsson är en nöjd patient i kommunhusets klinik sedan fyrtio år tillbaka. Foto: Josefine Milton

Martin anser att det erbjudna avtalet inte är möjligt för honom att anta och han är beredd att avsluta sin verksamhet om annan tandläkare är villig att ta över.

– Kanske hittar de någon annan tandläkare som accepterar hyresavtalet. Om jag hade varit ung så hade jag accepterat avtalet men inte den hyran. Det är för mycket i lilla Fjugesta. fastställer Martin.

Arne Karlsson har varit patient på kliniken ända sedan den öppnade för fyrtio år sedan. Han berättar om hur Martin alltid ställt upp för sina patienter. Ett exempel på det var när Arne ringde kliniken klockan fyra på morgonen för att avboka sin tid på grund av sjukdom. Han förväntade sig att lämna ett meddelande på en telefonsvarare, men Martin som alltid bär med sig klinikens telefon tog emot samtalet. Enligt tandläkaren själv så är det en självklarhet att alltid vara kontaktbar för sina patienter och att hoppa in och jobba alla dagar i veckan när någon behöver honom.

– Det är ju en samhällsservice att ha kvar Martin, tycker jag. Det är många äldre som det kanske inte är så lätt för, att ta sig till Kumla, Hallsberg eller Örebro eller vad det nu blir. Det tillhör väl ett samhälle att ha en fungerande tandläkartjänst. Det finns inte här om Martin försvinner, säger Arne.

Kommunhuset i Lekeberg har inhyst flera olika verksamheter tidigare men nu är det stopp för det. Foto: Josefine Milton

Martin är en aktiv invånare i Fjugesta och trivs bra där sedan han och hans fru flyttade dit för arton år sedan. Men han säger att det blir svårt att bo kvar om han inte har möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet.

– Jag älskar det här samhället men om jag inte får som jag vill så kan jag inte stanna här. avslutar Martin.

Annons

lekeberg