Gå till innehåll
Lekeberg

Personalen på Lekebergsskolan F-6 vänder sig till kommunens politiker med sin oro för kommande läsår. Foto: Arkivbild

Stark oro för nedskärningar inom skolan i Lekeberg

Publicerad: 25 June 2024 19:32

Det råder en stor oro hos anställda på Lekebergsskolan gällande resurserna. Över 30 av de anställda har undertecknat en skrivelse som skickats till kommunen där de menar att läget börjar bli akut.

I brevet, riktat till folkvalda politiker, beskrivs hur stora besparingar kommande läsår drabbar dem och med frågan:

”Vi undrar om ni förstår och är medvetna om vilka beslut ni tagit?”

Brevet beskriver en känsla av maktlöshet inför nerdragningarna av personal på skolan.

”…Vi förstår inte hur vi ska kunna få skolan, anpassad grundskolan och fritids att fungera med mindre personal. Även vi inom skolans värld omfattas av lagar och avtal kring arbetstider och arbetsbelastning.” ”…De klasser som varit stora och som haft tre lärare på två klasser kommer inte längre kunna ha det. Visste ni det? Fritids blir tre jättestora avdelningar istället för fyra! Barnantalet på fritids blir 80-95 per avdelning och man tvingas ha barn ihop som inte mår bra av det. Dessa fritidsavdelningar ska drivas av extremt få personer och huvudfunktionen blir att det blir personal som öppnar och stänger, något över till halvklasser på lågstadiet kommer det inte att bli. Den pedagogiska verksamheten på fritids blir inte lätt att upprätthålla…”

I brevet står även om elevhälsan som enligt personalen är enormt belastad med tanke på omfattningen av elever med NPF-diagnoser. Lösningen uttrycks kunna vara utbildning av personalen inom NPF.

”…Tro oss, vi är både utbildade, pålästa och någorlunda förnuftiga av många års erfarenhet av barn med NPF. Utbildning hjälper väldigt lite när man står HELT ENSAM i kaotiska situationer. Det är ungefär lika dumt som att tro att om vi alla har högre utbildning så behövs det mycket mindre folk. Den ekvationen går inte ihop om vi ska ha en verksamhet som täcker kl. 06-18 varje vardag…”

Brevet avslutas med en oro för att personalen riskerar sin hälsa på jobbet och en oro för elevernas trygghet och kunskapsinlärning under kommande läsår.

De ekonomiska satsningarna åts upp av underskottet

Under tisdagens eftermiddag samlades kommunstyrelsens ordförande Caroline Elefors (M), Caroline Carlvier (M) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Joel Olsson (KD) vice ordförande, förvaltningschef Monica Skantz, rektor Solveig Sandin och personalen.

– Vi har lyssnat på varandra så att det var ett bra möte på så sätt, säger Caroline Carlvier efter mötet. Vi tyckte att det var viktigt att få till ett möte efter att vi mottagit brevet.

Hon fortsätter:

– Jag förstår att det här blir svårt och tufft och frustrerande för det är ju så att Lekebergsskolorna och främst Lekebergsskolan 1-6 har haft för höga personalkostnader under väldigt många år. Under de senaste två mandatperioderna har det varit höga personalkostnader. Man har kunnat kompenseras genom stadsbidrag och man har löst det genom andra delar i verksamheten. Nu när det är det ekonomiska läget som det är för kommunen i helhet så finns inga marginaler att kompensera från. 

Caroline Carlvier nämner att när det gäller verksamhetsspecifika frågor och praktiska problem så är det något som rektorn får ta med sin personalgrupp och att det är rektorns ansvar att budgeten hålls.

Ingen aktiv besparing har gjorts

– Det har inte gjorts någon aktiv besparing, utan det är åtgärder för att det är för höga kostnader. Att man lever över sina tillgångar.  Så det är egentligen inte besparingar i den bemärkelsen men sedan förstår vi att de upplever det så. Vi har ju satsat extra på skolan men det märker de inte av eftersom det äts upp i det befintliga underskottet. 

Den ekonomiska satsningen som gjorts inom skola har underlättat för att komma i balans, annars hade det kanske behövts ytterligare åtgärder, hävdar ordföranden för Barn- och utbildningsnämnden.

– Det är frustrerande för oss också. Vi vill ju inte att en ekonomisk satsning ska försvinna i ett underskott, avslutar Caroline Carlvier.

Annons

lekeberg