Gå till innehåll
Lekeberg / Politik
Röd flervåningsbyggnad med en polisstation och kommunala kontor, med parkerade bilar i förgrunden.

SD står utan representation i Lekebergs kommun.

SD tappar all representation
i Lekebergs kommun
efter avhopp

Publicerad: 3 April 2024 10:00

Sverigedemokraterna har inte längre någon representation i Lekebergs kommun. Detta stod klart efter en debattartikel i Sydnärkenytt den 29 mars där ledande Sverigedemokrater skrev under för ett nytt parti, Lekebergspartiet.
– Vi vill stå fria från SD som centralt parti för att kunna fokusera på sakfrågor lokalt, menar Skyeler Palm, som fram tills nyligen var Sverigedemokraternas toppnamn i Lekebergs kommun.

Under förra mandatperioden hade Sverigedemokraterna stora problem att bemanna sina mandat i Lekebergs kommunfullmäktige. Stolarna stod tomma stora delar av tiden. Inför valet 2022 dök flera nya namn upp, bland annat just Skyeler Palm. Trots det lyckades man bara bemanna tre av de fem mandat man vann i valet. Två stolar har stått tomma.

Nu hoppar alltså dessa tre politiker, Skyler Palm, Fredrik Medin och Thiffanie Holgersson av från SD och blir politiska vildar. De får enligt lagen inte byta partitillhörighet under mandatperioden. Men de har alltså bildat ett eget, lokalt parti, Lekebergspartiet. Planen är att ställa upp under det namnet i nästa val. För SD innebär det att man saknar representation i Lekeberg, trots att partiet alltså fick 14 procent i valet.

Vill inte bli styrda centralt

– Men vi fick ju också en hel del personröster också. Så jag känner inga moraliska aspekter på att lämna SD. Jag tror det är det bästa för våra väljare, menar Skyeler Palm.

Det finns fler skäl till avhoppet, hävdar hon:

– När man tillhör ett större parti, det är nog inte unikt för just SD, finns det alltid riktlinjer, en del styrning uppifrån. Det finns exempelvis frågor man anser att vi ska driva lokalt, vilka samarbeten vi ska stödja, vilka vilka förslag vi ska rösta på, vilka förslag vi ska lägga. Jag tycker det har fungerat dåligt i vår lilla kommun. Här handlar det om sakfrågor och personkemi. Vi tror det kommer bli enklare att agera lokalt, driva frågor lokalt utan att tillhöra SD.

Med SD-politikerna haft också varit kritiska till vilket stöd man fått från SD:s partidistrikt.

– Framför allt gällde det hur det gick till i början. Vi kom in som helt gröna och fick inte så mycket ledning. Det var svårt att veta var saker fanns och hur man skulle göra. Vi har fått fråga oss fram, ta hjälp av andra politiker.

Det har funnits ett arbete från distriktsstyrelsen för att guida och leda de oerfarna politikerna i Lekeberg. Något de själva nu alltså väljer att avbryta,

Kvinna med blont hår poserar utomhus.

Skyeler Palm

Skola vård och näringsliv

Exakt vilken politik Lekebergspartiet kommer föra är nog lite oklart. Men Palm nämner några hjärtefrågor:

– Skolan, vården omsorgen förstås, avgörande frågor. Vi anser inte att det fungerar så bra. Skolan har problem ekonomiskt, man slår ihop klasser, men behåller samma personal, har kvar samma lokalkostnader. I äldreomsorgen, vården, går personalen på knäna. Alla jag träffar på som jobbar inom vården har känslan av att det blivit sämre, gått åt fel håll.

Partiet vill också värna närodlat,  ha en bättre samverkan med lantbruket lokalt i kommunen.

– Vi vill också bättre försöka knyta ihop näringslivet, företagen, med skolan och arbetsmarknadsenheten. Sllt för att få ut folk i praktik och arbete lättare.

”Ingen plötslig ingivelse”

Kärnan i partiet består alltså av de avhoppade Sverigedemokraterna,  Skyler Palm, Fredrik Medin och Thiffanie Holgersson.

– Vi kommer givetvis bygga upp vår organisation och värva medlemmar.

Det finns ju redan ett lokalt parti i Lekeberg, Framtidspartiet, som sitter i kommunstyret, frågar ni dem om råd?

– Vi pratar med alla och frågar alla om råd, menar Skyeler Palm.

Palm hävdar att Lekebergspartiet inte är någon ny idé.

– Nej, i själva. verket registrerade vi partiet redan 2018. Men det kom en massa andra saker emellan. När SD sökte folk som ville engagera sig 2021 valde istället jag att gå med där och engagera mig.

– Vi har väl funderat på det här ett tag. Distriktsstyrelsen är väl medvetna om att vi varit kritiska till hur de stöttat oss lokalt, så det borde inte komma som någon överraskning för dem att vi var missnöjda, avslutar Skyeler Palm.

Även i Laxå kommun står Sverigedemokraterna utan representation. Där står tre fullmäktigestolar tomma efter valet 2022.

Annons

lekeberg