Gå till innehåll
Lekeberg / Politik

De bromsar utbyggnad av Hidinge/Lanna

Publicerad: 14 March 2023 12:50

Den politiska majoriteten i Lekeberg sätter ner foten och stoppar den detaljplan som finns för fortsatt utbyggnad av området Hidinge och Lanna.

I en tjänsteskrivelse som gjorts av kommunen påpekas följande:

“Skälen till att avbryta planläggningen utgår från en ny politisk inriktning efter valet 2022. Syftet är att bromsa de senaste årens kraftiga befolkningsutveckling i Hidinge/Lanna för att i första hand prioritera förbättringar av den befintliga infrastrukturen och kommunala servicen.”

De som efter valet hösten 2022 styr Lekeberg nu är en bred koalition bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och framtidspartiet. Caroline Elfors (M) är kommunstyrelsens ordförande. 

Tidigare styrde Socialdemokraterna och Centerpartiet i kommunen. De verkar nu i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna.

Enligt skrivelsen finns både för- och nackdelar med att avbryta detaljplanen. 

“Att avbryta detaljplanearbetet får potentiella konsekvenser för bland annat möjligheten till byggande av en ny nordlig väg- och cykellänk, för redan upparbetade kostnader under planarbetet och genom att förväntad byggrätt för exploatörerna inte blir av. Att avbryta detaljplanearbetet får också konsekvenser i form av mindre tryck på platser i förskola/skola, mindre trafik samt ökat förtroende hos de många medborgare som uttryckt sig kritiska till den höga exploateringstakten i området”, står att läsa. 

Lekeberg har de senaste åren varit en av de kommuner som växt kraftigast i befolkningsantal och framförallt procentuellt i länet. Många av de nya invånarna har flyttat in i Hidinge och Lanna. 

INFO: Det nuvarande planförslaget, som tillkommit 2016-2018, innehåller bland annat cirka 70 nya bostäder, en förskola med 6 avdelningar, en ny väg inklusive gång- och cykelbana mellan Vretavägen och väg 691 (gamla E18) samt läge för återvinningsstation. Enligt det kommunala planmonopolet är det bara kommunen som har befogenhet att bestämma om detaljplaneläggning ska ske och om en detaljplan ska antas

Annons

lekeberg