Gå till innehåll
Lekeberg / Politik

Politiker i Lekeberg vill ha öppna sammanträden

Publicerad: 17 April 2024 15:27

Joel Olsson, från Kristdemokraterna i Lekeberg, har inlämnat ett ledamotsinitiativ om att nämndsammanträden i Lekebergs kommun ska hållas öppna för allmänheten.

Joel Olsson sitter själv med i Barn- och utbildningsnämnden och påtalar att man där tar emot allmänheten och att fler nämnder borde följa efter. 

Han skriver följande:

"Inom Barn- och utbildningsnämnden har vi haft öppna sammanträden sedan några år tillbaka. Detta är något som ökar transparensen mellan politiker och medborgare. Invånarna kan välja att delta under politiska sammanträden och få en insyn i hur det går till, hur debatten går kring olika frågor och var partierna står. 

Därav är det en bra idé att möjliggöra för öppna sammanträden även i kommunstyrelsen och socialnämnden. I kommunallagen kan man läsa följande. "En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.” Detta betyder alltså att det inte finns några lagliga hinder för öppna sammanträden."

Joel föreslår att hans förslag tas vidare på följande sätt: 

A) Att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till öppna sammanträden i kommunstyrelsen och socialnämnden. 

B) Att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att spela in sammanträden i kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt göra det möjligt för medborgare att ta del utav sammanträdena i efterhand. 

Annons

lekeberg