Gå till innehåll
Lekeberg

Polisen lämnar kontor i Lekeberg, har sagt upp hyresavtal

Publicerad: 26 June 2024 15:36

Sedan 2019 har polisen haft en lokal vid kommunhuset i Lekeberg. Lokalen har dock nyttjats sparsamt och nu har hyresavtalet sagts upp.

Under 2019 tecknades avtalet om att polisen skulle hyra in sig i en lokal i kommunhuset i Lekeberg. Målet sades, bland annat, att vara mer närvarande och få till en effektivare brottsbekämpning. 

Enades om uppsägning av avtal

Om man levt upp till detta är svårt att säga i nuläget. Helt klart är alla fall att parterna enats om en uppsägning av hyresavtalet. 

-Det är mer ett kontor än en lokal de hyrt skulle jag säga. En plats för dem att vara på vid behov, säger Frida Poulsen, administrativ chef i Lekebergs kommun till Sydnärkenytt. 

Avtalet ska ha varit löpande och avslutats i samsyn. Lekebergs kommun noterade att polisen sällade nyttjade platsen och då kommunen anser sig vara i behov av utrymmet själva hörde de av sig till polisen som ska ha hållit med om att de inte var där ofta och parterna kunde då enas om att säga upp hyresavtalet. 

-Det var väldigt odramatiskt. Senast den sista september ska de ha lämnat över lokalen och polisskylten som sitter på kommunhuset ska då även plockats ned, avslutar Frida Poulsen. 

I och med detta har polisen inte kvar någon plats att vara på i Lekebergs kommun.

Annons

lekeberg