02 December 2020
Tipsa: 070-508 44 84

"Pengar för utveckling på landsbygden"

Jan Holgersson på Leader Mellansjölandet i Fjugesta. Foto: Henrik ÖstenssonJan Holgersson på Leader Mellansjölandet i Fjugesta. Foto: Henrik Östensson

Nästan alla har nog hört talas om Leader. Att man kan söka Leaderstöd. Men hur fungerar egentligen Leader? Vem bestämmer? Jan Holgersson på Leader Mellansjölandet, med kansli i Fjugesta, berättar:

– Leader Mellansjölandet är en av 48 ideella föreningar runt om i landet vars enda uppgift är att hantera ett speciellt uppdrag från staten, och i sluttampen EU, att fördela stödpengar ur Leaderprogrammet, berättar Jan Holgersson.

Men vem är medlem i Leader?

– Kommuner kan bli medlemmar, liksom föreningar, och kontaktpersoner för föreningar och företag, men inte privatpersoner.

Precis som andra föreningar har leader stadgar, årsstämma och liknande. En viktig uppgift för stämman och medlemmarna är att utse den så kallade LAG-gruppen, som är central i Leader verksamhet. Det är LAG-gruppen som bestämmer vilka ansökningar om leaderstöd som ska beviljas. LAG, står för lokal action group.
– Allt bygger på ett underifrånperspektiv och samverkan. Det folk ute i bygderna som vet bäst vad bygden behöver. I LAG-gruppen ingår en representant för varje kommun i ett leaderområde, sju i vårt fall. Det kan vara en politiker, eller en tjänsteman.

Underifrånperspektiv

Från varje kommun kommer också en representant från en ideell organisation. Det kan vara ett byalag, en vägförening, eller en idrottsförening. Ytterligare en representant per kommun utses, en företagare.

Organisationen är sig rätt lik över hela Europa.

– Det var ett system som redan funnits i många år när vi gick med i EU 95. Samverkan mellan det offentliga, kommunen, näringslivet och föreningslivet, tre parter, är avgörande, fortsätter Jan.
Det är som sagt denna LAG-grupp som beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas pengar.

LAG-gruppen bestämmer

– Man jobbar och värderar ansökningarna utifrån ett slags poängsystem. Man kollar så alla kriterier är uppfyllda och att ansökan håller sig inom reglerna, berättar Jan.

Jordbruksverket, som till sist betalar ut pengarna, kan stoppa en beviljad ansökan, om det inte anser att reglerna följts,

– Det har dock inte hänt under mina 10 år i Leader Mellansjölandet, säger Jan.

Leader arbetare i perioder om sju år. Leader Mellansjölandet fördelar 37 miljoner i stödpengar under denna sjuårs-period. Det blir något hundratal projekt per år.

Vem får söka Leaderstöd?

– Kommuner, föreningar och företag, men inte privatpersoner. Men vi ger ju stöd för att utveckla nya verksamheter, starta upp projekt, förbättra. Man kan inte söka pengar för drift av ett företag, eller för att driva ett projekt vidare. Kommuner kan inte söka för något av kommunens kärnområden. Vi får heller inte bevilja pengar för investeringar, eller förbättringar på kommunal mark, fortsätter Jan.
Företag får inte använda leaderpengar till ordinarie verksamhet, eller drift.

Inte för drift

Jan ger ett exempel:

Leader har beviljat pengar till ett projekt i Odensbacken. En vägförening ska snygga upp i byn, bygga en ny cykelväg, en utescen och ett utomhusgym.

– Hade tanken varit att bygga en cykelväg på kommunal mark skulle vi inte kunna bevilja stöd. Investeringarna är ju till för att utveckla, förbättra boendemiljön för folk i orten.

Tror du leaderpengarna gör nytta?

– Absolut, annars hade jag inte jobbat med det här. Men, ibland får jag frågan om vi på Leader kan rädda landsbygden, det kan vi inte, det har vi inte tillräckligt med pengar för, men, vi kan göra stor skillnad, nytta, lokalt i en bygd. Där kan vi förändra och ibland vända en nedåtgående trend, menar Jan.
Leaderpengarna är avsedda för landsbygdsutveckling. Men man får nog säga att definitionen är vid. I Mellansjölandets område, som består av Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Askersund, Laxå, Degerfors och Örebro kommuner finns bara två områden som inte anses vara landsbygd: centrala Kumla och centrala Örebro.

Vid definition av landsbygd

– Men även från den regeln finns undantag. Även i Örebro och Kumla kan vi bevilja stöd till projekt som syftar till integration av utlandsfödda svenskar, eller projekt som vänder sig till folk som står långt från arbetsmarknaden, säger Jan.

Många har nog bilden att det är komplicerat, svårt, att söka Leaderstöd. Är det så?

– Lite överdrivet är det nog. Lite grann handlar det om en kod, ett sätt att tänka. Knäcker man den är det inte svårt. Men det är ju en hel del regler som måste följas och kriterier som måste uppfyllas. Man kan dock läsa sig till på olika webbplatser hur man gör, avslutar Jan.

På Leaders kansli finns förutom Jan Holgersson, som arbetar heltid, ytterligare en person, som arbetar 30 procent. Stöden som beviljas varierar i storlek. Man kan göra en förenklad ansökan för så kallade småprojekt, max 30 000. Sedan finns hela skalan upp till ett par miljoner, som är det hittills största projekt-stöd Leader Mellansjölandet beviljat.

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-28 14:24
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.