Gå till innehåll
Lekeberg

Vretalundsskogen blir naturreservat

Publicerad: 20 February 2024 16:25

Vretalundsskogen i Hidinge blir ett naturreservat. Detta bestämdes på kommunstyrelsens möte i förra veckan

I juni 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram ett förslag på varaktigt skydd av Vretalundsskogen, nära Hidinge skola. Förslaget skickades på remiss till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Inkomna remissvar har varit positiva till bildandet av naturreservatet. Området som föreslås utgöra naturreservatet är 2,7 hektar (ha).

“Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att besluta bilda naturreservat av Vretalundsskogen, del av fastigheten Vreta 1:38”, står att läsa i ett protokoll från kommunstyrelsens möte förra veckan.

Naturreservat är naturområden som skyddats av myndigheter eller markägare för att långsiktigt bevara natur som av något skäl anses värdefull. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för friluftslivet, floran, faunan, fungan eller är av intresse ur geologiska eller naturmiljömässiga perspektiv.

Annons

lekeberg