Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 November 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Christina (S) vill se mer laddinfrastruktur

Lekebergs Kommun ska i större utsträckning underlätta för marknadens aktörer att installera laddinfrastruktur. Detta anser Christina Kareliussen (S) som skrivit en motion i ärendet.

Motionen som vänder sig till kommunfullmäktige har detta innehåll:

"Socialdemokraterna prioriterar klimatarbetet, nationellt samt Agenda 2030 anger miljömässiga mål för klimatet. Kommunen bör bidra till en fossilfri samhällsutveckling, och underlätta för medborgarna att sträva mot samma mål, här kan Lekebergs kommun medverka till att underlätta för de fordonsägare som väljer att investera i miljövänligare fortskaffningsmedel. 

Kommunen kan inta en rådgivande och stöttande roll gentemot marknadens aktörer. Allt fler köper idag elbilar och laddhybridbilar. Statistik (Miljöfordon syd 2021-09-17) redovisar att dessa fordon har ökat med 46 procent i Lekeberg, under åren 2020-2021. Medborgarundersökning Lekebergs Kommun, SCB 2021, avsnitt resor och kommunikationer, visar på att 90 procent av svaren från medborgarna anser att utbudet av laddstationer i kommunen är bristfälligt. 

I kommunen finns åtta pendlarparkeringar, och dessa bör ha möjlighet till elbilsladdning. Behovet kan även gälla genomresande och gästande bilägare i kommunen. Dessa parkeringar fyller en viktig funktion för rörligheten med elfordon, samt skapar en trygghet för ägare av desamma. Även attraktiva resmål inom kommunen bör kunna erbjuda publik laddning av elfordon. Kommunens roll kan vara inriktad mot följande områden; 

- Tillhandahålla mark till marknadens aktörer via ett upplåtelseavtal för uppmontering av laddstolpar 

- Kommunalt ägda bolag bör erbjuda laddningsmöjlighet till hyresgäster 

Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

- Lekebergs Kommun upprättar riktlinjer för laddinfrastruktur 

- Lekebergs Kommun ska underlätta för marknadens aktörer att genomföra en utbyggnad av laddinfrastruktur, och därmed stimulera och underlätta för fordonsägare att välja ett mera fossiloberoende färdmedel" (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-16 12:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla