Gå till innehåll
Lekeberg

Motion om gratis arbetsskor i Lekeberg

Publicerad: 8 November 2023 16:21

Berth Falk (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om kostnadsfria arbetsskor för den personal som jobbar inom inom kommunens hälso, -sjukvård och omsorg.

I motionen står att läsa:

“Socialdemokraterna Lekeberg arbetar för att all personal, inom vården i Lekebergs Kommun, ska ha en kvalitativ arbetsutrustning, för en god arbetsmiljö och ett jämställt arbetsliv. Arbetet som undersköterska och vårdbiträde innebär att gå långa sträckor, oftast 20 000 steg på betonggolv, asfalt, i alla slags väder och under alla årstider, med stora risker för belastningsskador, sanitetsbesvär, kläm- halk- och fallolyckor. Olyckor vid användning av medicintekniska hjälpmedel, som exempelvis personlyft, är inte sällan förekommande för vårdpersonal."

Falk anser att frågan även är en könsfråga.

“Kommunens medarbetare inom branschområden med flest manliga arbetare får sina arbetsskor betalade av arbetsgivaren. På kvinnodominerade arbetsplatser, exempelvis vård- och omsorg, tvingas däremot många lågavlönade yrkesarbetare, att själva betala för arbetsskor. Det innebär en stor utgift för att skydda sig mot skador på arbetsplatsen. Arbetsskor minskar risken för belastningsskador, förslitningar, halk- och fallolyckor, arbetsskador och arbetsorsakade besvär. Kostnadsfria arbetsskor kommer att innebära förebyggande av arbetsskador, och innebära en vinst för arbetsgivaren och vinst för personalens hälsa”. 

Annons

lekeberg