Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Moderaterna kritiska till att utveckla badplats

Den politiska majoriteten planerar en större utveckling för Lanna badgruva genom olika insatser. Oppositionspartiet Moderaterna tror dock inte alls på iden. - Det är slöseri med skattemedel, säger Caroline Elfors från Moderaterna.

Centern och Socialdemokraterna, som styr i Lekebergs kommun, vill utveckla Lanna badgruva genom olika insatser som ska göra området till en mer attraktiv och trygg plats än det är idag. 

För ungefär en månad sedan presenterade de sitt förslag som bland annat innebär att det byggs en ny lekplats, uteym, belysning, grill- och utsiktsplatser. 

Dessutom ska badplatsen få mer utrymme och en uppfräschning med ny brygga, hopptorn och soldäck vid badplatsen. Förslaget röstades igenom vid kommunstyrelsens möte i slutet av december.

Caroline Elfors är oppositionsråd för Moderaterna. Caroline Elfors är oppositionsråd för Moderaterna.

Oppositionspartiet Moderaterna är dock av en helt annan uppfattning. 

- Vi tycker att förslaget är rent slöseri med skattemedel. Särskilt med tanke på att vi inte har grundläggande kärnverksamhet på plats i nuläget, till exempel saknas det 13 förskoleplatser i Hidinge-Lanna. Förslaget är också tondövt relaterat till vad boende i Lanna och kommunen vill ha, säger Caroline Elfors. 

Vad vill ni själva med området då?

- De enda insatser som kan vara motiverade vid Lanna badgruva är sådana som direkt förbättrar säkerheten och stärker kommunens kontroll över badet.

Det reservationsyrkande som Moderaterna skrev ser ut så här:

”Lanna Badruva har historiskt varit föremål för flera dyra investeringar, men dessa har gett begränsad nytta för kommuninnevånarna. Platsen upplevs fortfarande otrygg och har nästan uteslutande nyttjats av personer från andra kommuner, särskilt sommartid. Man har under flera års tid försökt locka ”skötsamma” medborgare till badgruvan genom att på olika sätt göra badet mer attraktivt för alla men utan önskat resultat. Inget talar för att det skulle bli annorlunda denna gång. Snarare kommer Lekebergs skattebetalare få ännu en dyr nota, både vad gäller investering samt skötsel men med minimal utdelning.

Pengarna bör istället i första hand satsas på kärnverksamheten, till exempel att det finns tillräckligt med förskoleplatser i kommunens olika orter. Vi står inför flera nödvändiga investeringar både vad gäller infrastruktur och kommunal verksamhet och då blir det viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Vidare bör eventuella satsningar på rekreation fördelas i hela kommunen och på sådant sätt att de kommer Lekebergs skattebetalare till del. Till exempel bör ett utegym och en lekyta placeras där invånarna vistas och inte på en avsides och i grunden farlig plats dit man varken låter sina barn gå själva eller naturligt rör sig. Det finns även andra bad- och rekreationsområden i kommunen som har behov av investeringar vilka lekebergsborna potentiellt kan få mycket större glädje av"

INFO: Summan för att utveckla Lanna Badgruva uppgår till cirka 2,8 miljoner kr. Driften beräknas sedan hamna på cirka 103 000 kr/år. De första åtgärderna är tänkta att ske under våren 2022. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-01-13 12:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.