Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 070-508 44 84

Lekebergs moderater vill skydda meddelarskyddet

Moderater i Lekebergs kommunfullmäktige vill lyfta vikten av meddelarskyddet. Foto: Henrik ÖstenssonModerater i Lekebergs kommunfullmäktige vill lyfta vikten av meddelarskyddet. Foto: Henrik Östensson

Moderaterna i Lekeberg vill i en motion värna meddelarfriheten, den rätt som anställda i en kommun har att prata med politiker, eller vända sig till media om man upplever ett missförhållande på sin arbetsplats, det som numera ofta kallas för att vara en visselblåsare.

– Jag har varit i politiken länge. Jag upplever att anställda oftare än tidigare är rädda för att prata med mig som politiker, man är rädd för repressalier på jobbet om man framför sin åsikt. Ofta är man rädd för att prata med medier också. Det är ganska allvarligt, säger Håkan Söderman, moderat oppositionsråd i Lekebergs kommun.

Han menar att det är förödande för verksamheterna och trivseln på arbetsplatsen.

– Är folk tysta så kan ju missförhållande pågå utan att de kommer ut, eller kommer till oss. Förutom att det är viktigt att vi vet hur våra skattepengar används tror vi tystnad är förödande för arbetsmoralen och kommunens attraktivitet som arbetsplats.

TV-program väckte frågan

Så här skriver moderaterna bland annat i sin motion:

”Meddelarfriheten är en rättighet som skyddas i grundlagen, både i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att offentliga tjänstemän och myndighets- anställda har rätt att exempelvis prata med journalister om vad som sker i verksamheten. Detta är en viktig princip för att ge insyn och säkerställa kvaliteten i de verksamheter medborgarna faktiskt betalar för. Till meddelarfriheten tillhör även ett meddelarskydd, det vill säga förbud för arbetsgivare att utsätta den anställde för repressalier eller efterforskningar. Det betyder att det är olagligt för arbetsgivaren att försöka ta reda på vilken anställd som sagt vad till media om den anställde valt att vara anonym. ”

Caroline Elfors som till stor del författat motionen fortsätter:

– Vi har från anställda i kommunen uppfattat att det finns en viss tystnadskultur, även i Lekeberg. Att folk ogärna känner att man vill prata om hur det är på jobbet, vare sig med oss politiker eller media.

Caroline berättar att ett TV-program var det som fick henne att inse att frågan borde lyftas.

– Vi såg dokumentären ”Håll käften och lyd” i SVT:s Uppdrag granskning .

Programmet avslöjade hur medarbetare i offentlig verksamhet utsätts för repressalier, påtryckningar och direkta hot efter att ha avslöjat brister i verksamheten de arbetar i. Personerna i programmet har använt sig av den så kallade meddelarfriheten, en frihet som alltså är grundlagsskyddad.

Finns i hela samhället

– Vi insåg att det här problemet verkar finnas lite varstans i kommuner, regioner och andra offentliga inrättningar i landet.

Håkan Söderman fortsätter:

– Det handlar ju inte bara om rätten att vända sig till pressen. I en kommun måste vi ju våga prata med varandra, ända från toppen till taket. Det är ju vi som politiker som ansvarar för skattepengarna och hur kommunen utför sitt arbete. Om en undersköterska anser att något är fel måste ju hon, eller han, kunna ta det med mig utan att riskera problem på sin arbetsplats. I vissa kommuner har man diskuterat och ibland infört en visselblåsarfunktion, att man ska kunna meddela sig med politiker.

– Det har gått stick i stäv med offentlighetsprincipen. Allt i en kommun ska ju diarieföras. Chefer har då kunnat gå in och se vem visselblåsaren är. Det är ju inte särskilt bra. Då vågar nog inte många anmäla problem man upplever.

Visselblåsarfunktionen viktig

Han menar att mycket nog handlar om okunskap.

– Kanske tycker en chef att man borde ta problem med chefen istället för att vända sig till politiker, eller media. Man råkar kanske då, lite obetänksamt, fråga vem som gått till media, vem källan, visselblåsaren är, men då bryter ju chefen, tjänstemannen, mot grundlagen. Ett brott som faktiskt kan ge ett års fängelse.

– Det vi vill göra är att se till att den här rätten, som egentligen borde vara självklar, ska genomsyra alla riktlinjer och alla styrdokument. Inte någon som arbetar i kommunen ska vara omedveten om att den här rätten att prata med media finns och att vi värnar den, fortsätter Caroline Elfors.

Moderaterna talar också om en visselblåsarfunktion i sin motion

– Vi anser att det borde införas ett system, en visselblåsarfunktion i kommunen, dit man kan vända sig anonymt, utan att behöva vara rädd för att chefer, eller någon annan, får reda på att just du skrivit in, fortsätter hon.

Johan Niklasson (C) kommunstyrelsens ordförande, säger så här:

– Jag har väl inte precis känt av att det skulle finnas något slags tystnadskultur inom våra förvaltningar. Det är inte en beskrivning jag känner igen. Det är inte så att Moderaterna pratat med mig om det här tidigare heller.

Han håller dock med om att frågan om meddelarfrihet är viktigt.

– Det är avgörande för ett fungerande arbetsklimat. Vi håller som bäst på med en ny arbetsmiljöpolicy. Det känner även moderaterna till. De är välkomna med inspel där, fortsätter han.

Motionen är anmäld i kommunfullmäktige och ska behandlas på nästa sammanträde

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-22 12:21
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.