Gå till innehåll
Lekeberg / Politik

Representanter för Lekebergsfemman tar selfies utanför kommunhuset. Foto: Henrik Östensson

Majoriteten i Lekeberg
vill satsa på skolan

Publicerad: 16 November 2022 6:55

Det nya majoritetsstyret i Lekebergs kommun, Lekebergsfemman, har  presenteras sitt första budgetförslag Satsningar på skola, vård och omsorg och besparingar på kommunstyrelseförvaltningen är huvudragen.

Lekebergsfemman består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Framtidspartiet i Lekeberg, Liberalerna och Vänsterpartiet.

Skolan får fram till 2025 ett årligt tillskott på sju miljoner kronor. Pengarna har till en början öronmärkts för fler speciallärare. Totalt cirka 10 lärartjänster.

– Vi har under flera år haft sjunkande måluppfyllelse. Allt färre elever klarar uppsatta mål och gymnasiebehörighet. Den utveckligen måste vi vända, säger Caroline Elfors (M).

Hon fortsätter:

– Att det blir just speciallärare är ett uttalat önskemål från skolan. Man skiljer ju på speciallärare och specialpedagoger. En speciallärare jobbar aktivt, med undervisning. Vi har också sagt att det kan vara mer erfarna lärare.

Vill säkra skolvägar

Partierna vill också  satsa 9 miljoner på något man kallar säker skolväg.

– Med det avser vi bland  annat cykelvägar och säkra övergångar. Cykelvägar är relativt dyrt att anlägga, säger Caroline Elfors (M) 

Det blir också  5 miljoner till fler lek- och aktivitetsplatser i kommunen.

– Vi menar ju att det finns en infrastrukturskuld som byggts upp efter flera års exploatering.  Det här är saker som ska finnas, men som inte prioriterats, för att vi växt så fort.

Laddstolpar

Som en insats för att möjliggöra en utökad elektrifierad fordonsflotta och kunna locka pendlande arbetskraft till kommunen satsas även på utbyggnad av fler laddstolpar, 200 000 årligen.

Partierna har också skrapat fram 1,5 miljoner för ett mer digitaliserat arbetssätt, i alla verksamheter.

Pengar avsätts också till upprättande av återvinningsstationer i alla kommunens tätorter samt utökning av antalet tillgängliga hjärtstartare i Lekeberg. En fritidsbank där man kan låna fritids- och sportutrustning, liknande den i Kumla, utlovas också.

Bland andra satsningar kan nämnas 3 miljoner kronor (år 2025) till ny idrottshall i Mullhyttan. Tanken är att Lekebergs kommunfastigheter ska bygga och kommunen hyra, till en kostnad av tre miljoner årligen.

– Som en jämförelse kostar sporthallen i vid Hidinge skola1,6 miljoner per år i hyra, fortsätter Elfors.

Kompensation för ökande kostnader

 Socialnämnden får också 3 miljoner för att kompensera för ökade kostnader.

En lite kontroversiell post är en satsning på 200 000 på språktest och språkutbildning för personal inom äldreomsorgen. Satsningar på aktiviteter för äldre/ensamma  samt något man kallar socialt utbyte över generationsgränserna blir det också. 

För att finansiera satsningarna lägger man ett sparbeting på kommunstyrelseförvaltningen på 3,5 miljoner kronor. Förvaltningen får heller ingen sedvanlig budgetförstärkning under 2023, 2024 och 2025.

– Kommunstyrelseförvaltningen är den del av kommunen verksamhet som ökat sina kostnader allra mest sedan 2015. Vi menar att det fins en besparingsmöjlighet där. Vi har inte specificerat på vad man ska spara. Det är något vi kommer ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på.

En förändring som gjort under den gångna mandatperioden är att kultur- och fritidsförvaltningen lagts in just under kommunstyrelseförvaltningen.

Är det i den delen ni vill spara?

– Vi har som sagt inte specificerat det. Vi sänker också överskottsmålet från 2 procent till 0,7 procent för 2023 och 1,5 procent för 2024 och 2025. Helt enkelt för att vi anser de här satsningarna så viktiga. Alla satsningar i budgeten är självklart finansierade, avslutar Caroline Elfors.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Lekeberg