Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Replik från Niklasson om att Moderaterna lämnar styrgrupp

Att Moderaterna i Lekeberg lämnar styrgruppen är beklagligt men ändå frivilligt. Beklagligt är det för att man prioriterar att raljera och anklaga oss i Majoriteten framför att vara med och försöka påverka arbetet framåt för medborgarnas och sina egna väljares skull. 
 

Vi kan ta det från början så kanske vissa frågor kan redas ut direkt. 

Styrgruppen är en inbjudan till alla partier att vara med och få information och diskutera arbetet med översiktsplanen. Det går också att påverka genom diskussion och argumentation, något som också skett flertalet gånger i processen än så länge. Det är alltså en möjlighet för oppositionen att försöka påverka. 

I början av projektet så gick vi också igenom förutsättningarna för vad som händer om vi inte kommer överens i styrgruppen. Ja då blir det så att de partier som har majoritet i kommunstyrelsen och fullmäktige får avgöra då det ändå ska avgöras där i slutändan. De partierna är idag (C) och (S). På mötet den 15/6 kom frågan återigen upp om vad som händer om vi inte kommer överens och vi gick då igenom samma sak igen varpå Moderaterna meddelade att dom inte längre tänker delta i arbetet. 

Det vi skulle fastställa på mötet senast var vilket befolkningsscenario vi ska arbeta vidare med. Vi var också väldigt tydliga med att det absolut inte är slaget i sten eftersom vi i höst ska prata om bland annat jordbruksmark och gå ner på detaljnivå på varje tätort för att kolla vidare på vilka områden som kan passa för utveckling kopplat till de diskussioner vi haft och de synpunkter vi har fått in i dialoghandlingen. Nästa steg är alltså att ta fram ett förslag som ska skickas ut på samråd och det förslaget kommer tidigast läggas på bordet 2023. 

För oss i (C) och (S) som har majoritet har det hela tiden varit viktigt att ha en bred enighet i så mycket det går med alla partier och att alla partier får samma information samtidigt. Att Moderaterna tycker det är orättvist för att de inte få som de vill låter jag tala för sig själv. Vem som sagt vad och vem som tolkar synpunkterna på ett visst sätt låter jag vara osagt, den sandlådenivån sänker inte vi oss inte till. Strategiskt fel kanske? Ja men låt det då vara så. 

De ”detaljfrågor” vi ska fortsätta prata om som man då inte är intresserade av att diskutera mer är bland annat, jordbruksmark och tätorternas utveckling och vilka områden som passar för bostäder, verksamhetsmark med mera. Mycket viktiga frågor skulle jag säga, men även där verkar vi vara oense.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-23 12:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.