Gå till innehåll
Lekeberg

Hesa Fredrik är saknad av medborgare i Fjugesta

Publicerad: 12 June 2024 14:29

En medborgare i Lekebergs kommun undrar varför man inte låter Hesa Fredrik ljuda längre över Fjugesta. Kommunens säkerhetschef har svarat och förklarat varför signalen inte behövs längre.

Medborgaren har skickat in sin åsikt som en synunkt till kommunen.

“Varför har inte Lekebergs Kommun (Fjugesta) VMA-signal. Trots att rådande omvärldsbild anses kräva detta. Det är Räddningstjänsten med med stöd av MSB som har en skyldighet att tillse att invånare får detta. Tacksam för ett mycket bra förklaring till varför Fjugesta tätort har valt att släcka ner denna funktion. Att hänvisa till SMS är ingen tillförlitlig lösning. Möjligen ett komplement.”, skriver den manlige ortsbon.

Kristoffer Sandström är säkerhetsskyddschef i Lekebergs kommun. 

Han har svarat på synpunkten. 

"Lekebergs kommun har inget utomhusvarningssystem då grundtanken till införskaffandet förr var att det fanns anläggningar, verksamheter eller järnväg som kunde utgöra en fara för befolkningen och om något gick fel så skulle Hesa Fredrik snabbt kunna varna befolkningen om den eventuella faran. Lekebergs kommun har varken järnväg, en större motorväg som passerar igenom våra orter, eller verksamhet som bedöms medföra allvarlig fara.

Vad avser en fiendes militära angrepp var det istället tanken att om man är en evakueringsort eller inte som avgjorde om orten hade behov av ett utomhusvarningssystem. Det kunde också kopplas till antalet skyddsrum i orten. Har man inget skyddsrum eller endast några få i en tätort har behovet historiskt sett motiverats av huruvida orten är ett huvudmål för ett luftanfall eller inte.

Bedömningen för Lekebergs kommun är därför att vi inte kan motivera ett införskaffande av ett sådant system.

Utöver SMS, som du nämner är endast ett av de alternativ till varnings- och informationssystemen som används i Sverige, används även radio- och tv, via internet och i appar, samt via myndighetsmeddelanden (som sänds ut lokalt via radio vid varningsmeddelanden som inte medför akut hot för liv, hälsa, egendom eller miljö)", skriver Kristoffer Sandström i sitt svar.

Annons

lekeberg