Gå till innehåll
Lekeberg / Politik

Förstudie om ny sporthall i Mullhyttan

Publicerad: 8 February 2024 12:21

Det politiska styret i Lekeberg (M, KD, FL och V) har gett kommunchefen i uppdrag att gå vidare med en förstudie om bygget av en ny sporthall i Mullhyttan.

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott haft möte under måndagen togs beslutet som skrivits ner på en tjänsteskrivelse. På denna står att läsa:

“Fokus är medborgarnyttan och att en ny sporthall ska vara attraktiv för alla kommunens invånare. I Mullhyttan finns idag en mindre gymnastiksal i anslutning till skolan som inte är likvärdig de sporthallar som finns i Lanna och Fjugesta. Detta medför att idrottsundervisningen inte har samma förutsättningar på kommunens skolor vilket politiken vill ändra på”.

Vidare står att läsa:

“En ny sporthall är viktig för både föreningsliv och näringsliv samt bidrar till ortens attraktivitet och en likvärdig skola. För att utreda förutsättningar och kostnader behöver en förstudie genomföras inför beslut om byggnation.”

Kommunstyrelsen kommer att ge kommunchefen i uppdrag att gå vidare med en förstudie om att bygga en sporthall i Mullhyttan i anslutning till Mullhyttans skola. En ny hall i Mullhyttan har varit önskad en längre tid av boende på orten framförallt.

Annons

lekeberg