Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Föräldrar fick rätt om skolskjuts i Lekeberg

Under tisdagen kom beslut från kammarrätten som ger alla barn från Skärmartorp rätt till skolskjuts, något de inte haft tidigare. - Det känns jättebra, säger Karin Simonsson, förälder som drivit frågan.

Skärmartorp ligger strax utanför Lanna. Barnen som bor här går de flesta på skolan i Hidinge som är drygt två kilometer bort. Elever i lågstadiet har från Skärmartorp haft rätt till skolskjuts, men de i mellanstadiet har nekats. 

Något som fått Karin Simonsson och två föräldrar till att ta strid om frågan. 

“Lagt tid och kraft på det här”

- Eleverna från mellanstadiet har fått åka med i bussen i mån av plats, men det är verkligen ingen säker väg att ta sig till skolan utan skjuts och det är en otrygghet som förälder att veta om ens barn ska få plats på bussen eller inte, säger Karin.

Hon har själv två barn varav det ena till hösten börjat årskurs 7 inne i Fjugesta och det andra går på gymnasiet. Så egna barnen är alltså inte längre berörda. Men å andra sidan har frågan tagit 15 månader att avgöra. 

- Vi är tre föräldrar som valt att driva det här till sin spets. Det är många barn som bor i Skärmartorp och vi värnar om dem, därför har vi lagt tid och kraft på det här, fastslår Karin.

Under tisdagen kom alla fall beslut från Kammarrätten att barn i alla åldrar boende i Skärmartorp framöver har rätt till skolskjuts. Domen är prejudicerande, vilket innebär att den står fast. 

“Bra för andra att se”

- Det känns jättebra att vi fick rätt! Det är bra för andra att få se att man kan få rätt mot en kommun om man tar strid. Vi har vid flera tillfällen bjudit hit politiker och tjänstemän från kommunen att komma och kolla på vägen ihop med oss, men de har aldrig kommit, säger Karin. 

Det som vägde tyngst i domen var inte avståndet, det är trots allt bara två kilometer. Inte heller trafikintensiteten på vägen. Däremot att vägen saknar vägren, gång och cykelbana och att sikten är skymd. 

Berth Falk (S) är ordförande i Barn och Utbildningsnämnden. 

- När frågan var uppe i förvaltningsrätten fick vi olika beslut varefter de uppmanade oss att överklaga till kammarrätten vilket vi gjorde, säger Berth.

Kommunen tog in konsult

Att Lekeberg kommun tidigare jobbat emot att alla barn i Skärmartorp ska ha rätt till skolskjuts är en frågeställning som Berth värjer sig mot. Han påtalar att man haft stöd genom skolskjutsreglementet som kommunen haft att rätta sig efter. 

Kommunen har även tagit in konsulthjälp från NTF, som inte kom till samma svar som kammarrätten om vägens säkerhet. Konsulten från NTF hänvisade då bland annat till lågt trafikflöde och vägens bredd . 

- Vi har tagit in kompetens utifrån för att kunna göra en lämplig bedömning. Men åsikterna från NTF och kammarrätten skilde sig åt. Nu har dom alla fall kommit och det är bra, då vet vi vad som gäller, avslutar Berth Falk. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-14 14:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.