26 September 2020
Tipsa: 070-508 44 84

Bygge av nya bostäder ser ut få grönt ljus

Lekeberg Bostäders vilja att bygga nya parhus i Mullhyttan och ett nytt trygghetsboende i Lekeberg med 28 lägenheter ser ut att godtas. En tjänsteskrivelse ger alla fall som förslag till beslut att kommunfullmäktige ska godkänna planerna.

​I en tjänsteskrivelse som gjorts av kommundirektör Gustav Olovsson och ekonomichef Anna Bilock ges tummen upp till byggandet. Deras skrivelse publiceras nedan.

“En skrivelse har inkommit från Lekebergs Bostäder AB där styrelsen vill gå vidare med två byggnationer i Lekebergs kommun. Då detta är en fråga av principiellvikt så ska kommunfullmäktige enligt kommunens styrdokument ta ställning till byggnationerna.

Under våren 2019 har bolaget genomfört en marknadsundersökning, vilken visade på ett tydligt behov av bostäder. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Lekebergs
Bostäder AB arbetat fram förslag för att kunna tillgodose behoven. Projekten som beskrivs är dels uppförande av 3 parhus om 6 lägenheter i markplan i Mullhyttan ochdels uppförande av ett så kallat trygghetsboende om ca 28 lägenheter i 3 våningsplan vid kvarteret Linden.

Förslaget på tidplan är att projektet i Mullhyttan skulle kunna sättas igång omgående, då detaljplanen är färdig och upphandling är klart via branschorganisationen, Sveriges Allmännytta. När det gäller byggnationen i Fjugesta, så föreslås den göras parallellt med ombyggnation av Lindens kök. Detta är en billigare lösning och processen blir kortare med tillhörande störningar osv.

Kostnaderna för projektet är grovt uppskattade då ingen projektering är gjord än men Mullhyttan beräknas den till ca 15 miljoner kr och kostnaden för projektet i Fjugesta ca 95 miljoner kr. Sedan tidigare borgensbeslut finns det ej utnyttjat borgensutrymme på 54,6 milj kr för Lekebergs kommunfastigheter AB och 56 milj kr för Lekebergs Bostäder AB, dvs ett totalt borgensutrymme om 110,6 milj kr för dom båda bolagen.

Detta innebär att Lekebergs kommun inte behöver utöka sitt borgensutrymme till bolagen för att LeBoska kunna genomföra byggnationerna, men att en omfördelning av nuvarande borgensutrymme behöver göras mellan de kommunala bolagen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att om bolagen håller sig inom det redan
beviljade borgensutrymmet så är byggnationernas påverkan på kommunkoncernens behov av framtida investeringar och lån för dessa acceptabel.

Förvaltningen bedömer också att byggnationerna ligger i linje med kommunens bostadsplaneringsprogram som kommunfullmäktige antog 2017. Byggnationerna är också en tydlig grund för den beslutade ambitionen i kommunfullmäktiges mål för koncernen att kommunen ska fortsätta öka sitt invånarantal.

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Lekebergsbostäders (LeBo) styrelses förslag att gå vidare med byggnationerna i Fjugesta och Mullhyttan och styrelsen ska återkomma med underlag för beslut om borgen.

Vad innebär då detta rent konkret? Kommunikatör Ellinor Hailee får förtydliga.

- Kommunstyrelsen har möte 15 september och förslaget som ligger är att de ska besluta enligt tjänsteskrivelsen. Det ska sen vidare till Kommunfullmäktige som ska ges tillfälle att yttra sig över den tilltänkta byggnationen. Med KF:s medgivande kommer bolaget (Lebo) börja projektera och de får därmed en mer exakt kostnadskalkyl och det är det underlaget som LEBO sen ska återkomma med som underlag för att KF ska kunna besluta om borgen för projektet, säger Elinor Hailee.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-08 12:08
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.